WSPOMNIENIE Z RORAT, BOŻE NARODZENIE

 

KOCHANI  PARAFIANIE 

 

Kontemplujemy prawdę Narodzenia Bożego Syna w Betlejem przed dwoma tysiącami lat. Chciejmy wszyscy stanąć przed Jezusem, który rodzi się dla naszego zbawienia. „Odwieczne Słowo” pragnie ofiarować nam wszystkim zbawienie i życie.

 

 

Życzymy Wam, aby Narodzony Jezus znalazłnależne miejsce w naszych sercach i domach. Aby przywrócił w nas wszystkich umiłowanie Bożej Prawdy i Bożego Życia. Niech samotność Bożej Dzieciny, JegoNajświętszej Matki i Józefa w Betlejem już nigdy się nie powtórzy.

 

Życzymy, aby nie tylko czas świąteczny, lecz każdy dzień Waszego życia był wypełniony Bogiem i Jego Prawdą. By wspólnota wieczerzy wigilijnej i wspólnego stołu trwała już codziennie w waszych domach. Aby nie było pośród nas samotnych, opuszczonych, zagniewanych, smutnych, odepchniętych czy pogardzanych. To wszystko może ofiarować nam tylko Bóg. Przyjmijmy w przeciwieństwie do mieszkańców Betlejem Jezusa, który chce ofiarować chorym zdrowie, samotnym drugiego człowieka, pozbawionym nadziei perspektywę szczęścia, tym wszystkim, którzy w minionym roku odprowadzili na cmentarz swoich bliskich, świadomość spotkania z nimi w niebie.

Błogosławionych i pięknych Świąt.

 

Z pamięcią w modlitwie przy naszym orzeskim żłóbku

WASI  DUSZPASTERZE

……………

 

RORATY  2021