Scholka Dziecięca

Zapraszamy dzieci do wspólnego śpiewu podczas Mszy św. szkolnej i niedzielnej.  

PRZYJDŹ  I  ŚPIEWAJ  Z  NAMI. CZEKAMY  NA  CIEBIE.     

Próby odbywają się w soboty, 2 razy w miesiącu, o godz. 15:00. 

Kontakt – ks. Piotr