Apostolstwo Dobrej Śmierci

„Stworzyłeś mnie, Boże, dla siebie i niespokojne jest moje serce, dopóki nie spocznie w Tobie…”

Dobrze żyć – to wiele,  dobrze umrzeć – to wszystko…

Apostolstwo Dobrej Śmierci przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem. Wstępujący do Stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednać – dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia, oraz dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć. Realizując powyższe cele, należący do Stowarzyszenia kierują często swe myśli ku wieczności, starają się wystrzegać grzechu by wzrastać w dobru, by w ten sposób być gotowym na śmierć w każdej chwili życia.

Nasze spotkania rozpoczynamy od udziału we Mszy św. porannej, po której gromadzimy się w domu parafialnym na formacji.

Opiekunem naszym jest ks. Proboszcz