Duszpasterze

Proboszczem naszej parafii jest ks. Grzegorz Hawel. Urodził się 19 kwietnia 1973 w Rydułtowach. Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w Technikum Górniczym w Wodzisławiu Śląskim. W latach 1994 – 2000 studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Staż diakonacki w okresie Wielkiego Postu odbył w parafii NSPJ w Chorzowie Batorym. Po zdaniu egzaminu magisterskiego przyjął święcenia kapłańskie z rąk abpa Damiana Zimonia 13 maja 2000 w katowickiej katedrze Chrystusa Króla. Wakacyjne zastępstwa pełnił w parafiach: Bożego Ciała i św. Barbary w Niewiadomiu, NSPJ w Wyrach i MB Szkaplerznej w Gierałtowicach. Przez kolejne lata pracował w parafiach: św. Barbary w Giszowcu, NSPJ w Mysłowicach i NSPJ w Niedobczycach. 30 sierpnia 2011 otrzymał dekret abpa Damiana Zimonia do pracy w parafii św. Wojciecha w Radzionkowie. Tam pracował jako katecheta w Liceum Ogólnokształcącym oraz opiekował się młodzieżą, Ruchem Światło-Życie i kołem misyjnym.

Od lipca 2013 do czerwca 2014 roku pełnił funkcję Dyrektora Wydziału Gospodarczego Kurii Metropolitalnej w Katowicach. Ukończył na Politechnice Śląskiej kurs Zarządzanie projektem, studia podyplomowe z zakresu Zarządzanie organizacjami na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i studia podyplomowe Organizacja pomocy społecznej na Akademii Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

Od lipca 2014 do 3 sierpnia 2019 roku pełnił funkcję dyrektora Domu św. Józefa (Dom Księży Emerytów) i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Katowicach.  Od 28 lipca 2019 –  Proboszcz w Orzeszu. 

Ks. Piotr Gojny – wikariusz naszej parafii od sierpnia od 2017 do nadal. Urodził się 3 marca 1979 w Wodzisławiu Śląskim. Pochodzi z parafii Niepokalanego Serca Maryi w Głożynach. Tam też uczęszczał do szkoły podstawowej. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w Zespole Szkół Zawodowych im Józefa Rymera w Rybniku Niedobczycach. Po zdanej maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium w Katowicach. W 2005 r. ukończył studia teologiczne na Uniwersytecie Śląskim, gdzie uzyskał stopień magistra teologii. W 2008 r. ukończył Stadia Podyplomowe na Wydziale Teologicznym UŚ. W 2011 r. ukończył dwuletnią Szkołę Wychowawców Seminariów Duchownych i Zakonnych w Krakowie prowadzoną przez Ojców Salwatorianów pod patronatem Komisji Episkopatu Polski  ds. Duchowieństwa.

Święcenia kapłańskie przyjął 14 maja 2005 roku z rąk abp. Damiana Zimonia.

Ks. Piotr podejmował posługę wikarego w następujących parafiach:                                                                                                           2005 – 2008 – parafia Przyszowice pw. św. Jana Nepomucena

2008 – 2013 – parafia Chorzów pw. św. Jadwigi Śląskiej

2013 – 2017 – parafia Nowy Bytom  pw. św. Pawła

2017 –            – parafia Orzesze pw. Nawiedzenia NMP

W tych parafiach był odpowiedzialny za:

 • DUSZPASTERSTWO DZIECI:
 • MINISTRANCI STARSI I MŁODSI
 • DZIECI MARYI
 • SCHOLA
 • DZIECI GRAJĄCE NA INSTRUMENTACH
 • ŚWIETICA ŚRODOWISKOWA
 • DUSZPASTERSTWO PARAFIALNE DZIECI W CIĄGU CAŁEGO ROKU DUSZPASTERSKIEGO: MSZE ŚW, NABOŻEŃSTWA, REKOLEKCJE ITD.
 • DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻOWE:
  • PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA
  • MŁODZIEŻ OAZOWA – RUCH ŚWIATŁO ŻYCIE,
  • GRUPA ŚW. PAWŁA DLA MŁODZIEŻY UCZĄCEJ SIĘ I PRACUJĄCEJ
  • PRZYGOTOWANIE BLIŻSZE DO MAŁŻEŃSTWA
 • DUSZPASTERSTWO DOROSŁYCH
  • KAPELAN DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ PW. ŚW WINCENTEGO
  • III ZAKON ŚWIECKICH ŚW. FRANCISZKA
  • LEGION MARYI
  • WSPÓLNOTA DOBREJ ŚMIERCI
  • KATECHEZA KOBIET
  • WSPÓLNOTA NEOKATECHUMENALNA
  • DOMOWY KOŚCIÓŁ
  • ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM
  • ODPOWIEDZIALNY ZA DUSZPASTERSTWO NAUCZYCIELI
  • WSPÓLNOTA CHARYZMATYCZNA PROWADZĄCA WIECZORY UWIELBIENIA I MSZE ŚW. Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE DUSZY i CIAŁA
  • ZESPÓL CHARYTATYWNY – OPIEKA DUCHOWA NAD OSOBAMI, KTÓRE KORZYSTAŁY Z POMOCY ZESPOŁU CHARYTATYWNEGO

KATECHEZA SZKOLNA:

 • NAUCZYCIEL KATECHEZY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH, ZAWODOWYCH i ŚREDNICH

POSŁUGA W DEKANATACH:

 • W DEKANACJE RUDA ŚLĄSKA BYŁ ODPOWIEDZIALNY ZA DUSZPASTERSTWO MINISTRANTÓW
 • W DEKANATACH CHORZÓW I ORZESZE – ODPOWIEDZIALNY ZA DUSZPASTERSTWO MINISTRANTÓW I RUCH DZIECI MARYI, SEKRETARZ DEKANATU ORZESZE

W PARAFII ORZESZE ODPOWIEDZIALNY JEST ZA:

 • DUSZPASTERSTWO DZIECI: MSZE ŚW. Z UDZIAŁEM DZIECI, REKOLEKCJE, NABOŻEŃSTWA ODBYWAJĄCE SIĘ W CIĄGU ROKU LITURGICZNEGO, JAK RÓWNIEŻ ZA GRUPY DZIECIĘCE, MŁODZIEŻOWE, DOROSŁYCH, TAKIE JAK:
 • MINISTRANCI
 • SCHOLA
 • SKRZYPACZKI
 • DZIECI MARYI
 • MŁODZIEŻ OAZOWA
 • BIERZMOWAŃCY
 • KATECHEZA W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH SP1 I SP2
 • GRUPĘ UWIELBIENIA
 • JEST DEKANALNYM DUSZPASTERZEM DZIECI MARYI I MINISTRANTÓW, JAK RÓWNIEŻ SEKRETARZEM DEKANATU ORZESZE

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE

ks. Henryk Centner (1996-2019, administrator 1995-1996)
ks. Stanisław Adamczyk (1971-1995)
ks. Władysław Wala (1971-wikariusz-ekonom)
ks. Jerzy Nyga (1971-wikariusz-ekonom)
ks. Władysław Wojciech (1945-1946 adiutor; 1946-1957 administrator; 1957-1971)
ks. Józef Kulig(1906-1912 kuratus; 1912-1946)

WIKARIUSZE

ks. Piotr Gojny (2017- )
ks. Marian Kłus (2013-2017)
ks. Kamil Kiszewski (2010-2013)
ks. Krzysztof Kępka (2007-2010)
ks. Andrzej Czarnecki (2004-2007)
ks. Krystian Mrówka (2000-2004)
ks. Józef Bryzik (2000-2004)
ks. Zbigniew Pilecki (1999-2000)
ks. Hubert Pasoń (1993-1999)
ks. Ryszard Noras (1989-1993)
ks. Andrzej Iwanecki (1986-1989)
ks. Jan Wielek-rezydent (1984-1995)
ks. Henryk Gardyjas (1983-1986)
ks. Henryk Centner (1982)
ks. Marian Brańka (1981-1983)
ks. Jan Grzegorzek (1979-1982)
ks. Eugeniusz Kuhnert (1979-1981)
ks. Teofil Grzesica (1979)
ks. Klaudiusz Wiszkowski (1976-1979)
ks. Antoni Goranszcz (1976-1979)
ks. Henryk Głuch (1974-1976)
ks. Augustyn Pinior SCJ (1973-1976)
ks. Tadeusz Juściński MSF (1973)
ks. Tadeusz Dusza MSF (1972-1973)
ks. Bolesław Pieróg MSF (1972)
ks. Wojciech Egiert (1972)
ks. Seweryn Łakomy (1971-1974)
ks. Rafał Korbel (1971-1972)
ks. Władysław Wala (1968-1971)
ks. Gerard Bernacki (1967-1971)
ks. Gerard Syguda (1967-1968)
ks. Leon Pawełczyk (1963-1967)
ks. Jerzy Matysik (1963-1967)
ks. Brunon Czech (1960-1963)
ks. Bolesław Jakubczyk (1959-1960)
ks. Maksymilian Goszyc (1958-1960)
ks. Ryszrd Sosna (1957-1963)
ks. Krystian Wuttke (1956-1957)
ks. Franciszek Ryguła (1954-1957)
ks. Emil Durczok (1952-1956)
ks. Józef Kurpas (1942-1945)
ks. Franciszek Brzoza (1941-1942)
ks. Ryszard Malcherek (1941)
ks. Franciszek Szuścik (1940)
ks. Konrad Marklowski (1939-1940)
ks. Józef Bołda (1938-1939)
ks. Józef Stec (1936-1938)
ks. Marian Spychalski (1934)

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII
ks. Sebastian Jarczyk MSF (2012)
o. Elzear Adam Nowak OFM (1997)
ks. Wojciech Mrochen (1996)
ks. Jarosław Oleś (1995)
ks. Jacek Starosta (1994)
ks. Jacek Kocur (1994)
ks. Piotr Michalski MSF (1991)
ks. Tomasz Szyszka SVD (1990)
ks. Korneliusz Nóżka (1989)
ks. Marian Machinek MSF (1986)
ks. Krystian Helbik (1982)
ks. Albert Słupik (1975)
ks. Stanisław Puchała (1973)
ks. Gotfryd Strzoda (1963)
ks. Bernard Macioń (1963)
ks. Henryk Dytko (1963)
ks. Kazimierz Buchalik (1962)
ks. Henryk Tomczak (1961)
ks. Antoni Łatko (1956)
ks. Eugeniusz Szyszka (1955)
ks. Florian Starosta (1955)
ks. Bernard Starosta (1955)
ks. Kazimierz Tabacki (1953)
ks. Franciszek Ryguła SDB (1949)
ks. Józef Wesoły SDB (1945)
o. Idzi Tic OFM (1939)

Powołania zakonne:

 • o. Elzear Adam Nowak OFM (1997)

Zgromadzenia:

Siostry Dominikanki – Zgromadzenie Sióstr św. Dominika