Franciszkański Zakon Świeckich

Przy parafii Nawiedzenia N.M.P. w Orzeszu. Erygowany został 7. kwietnia 1999 r. przez O. Józefa Czurę OFM – prowincjała

Regionalnym  asystentem  duchownym regionu katowickiego został mianowany w 2019 r. O. Fryderyk OFM.

Spotkania wspólnoty odbywają się w pierwszy poniedziałek miesiąca – po porannej Mszy Świętej.

Patronką FZŚ jest błogosławiona Aniela Salawa.

Kapituła wyborcza wspólnoty odbyła 5. października 2015 r.

Wybrano nowy zarząd:


 Agnieszka Bożek– przełożona
Jan Dobosiewicz  – zastępca przełożonej
Anna Warzecha – sekretarz
Maria Starosta – skarbnik