Spis spotkań formacyjnych

SPOTKANIA  FORMACYJE  GRUP  PARAFIALNYCH  2023/2024

Ministranci – sobota godz. 8.00 Msza św., potem zbiórka

Scholka dziecięca – sobota po mszy porannej lub w innym terminie

Grupa młodzieżowa – II i IV piątek msza św. i spotkania w salce

Wieczór uwielbienia – III piątek miesiąca godz. 18.00 w kościele

Franciszkański Zakon Świeckich – każdy I poniedziałęk o 8.00 msza św. i spotkanie formacyjne w salce 

Żywy Różaniec – codzienna modlitwa różańcowa, spotkania formacyjne wg. ogłoszeń 

Zespół Charytatywny – spotkania raz w miesiącu wg ogłoszeń

Apostolstwo Dobrej Śmierci -raz w miesiącu msza św. – spotkania formacyjne wg. ogłoszeń parafialnych 

Spotkania formacyjne dla  nadzwyczajnych szafarzy – raz w miesiacu wg. ogłoszen parafialnych

Katecheza dla rodziców dzieci komunijnych –I wtorek miesiąca po Mszy wieczornej o 18.45 w kościele 

Katecheza dorosłych – spotkania wg. ogłoszeń parafialnych

Rada Parafialna – spotkania raz na kwartał wg ogłoszeń

Rada Ekonomiczna – spotkania raz na kwartał wg ogłoszeń