Ogłoszenia Parafialne

XI Niedziela Zwykła – 16.06.2024W każdym człowieku Bóg zasiewa ziarno, które jest najmniejsze ze wszystkich. Boże ziarno rzucone przez Boga w glebę serca ludzkiego, to Słowo Pana, które buduje Królestwo Boże już tutaj na ziemi. Królestwo Boże, to Królestwo pokoju, prawdy, sprawiedliwości i miłości, które zostało zasiane słowami Ewangelii jak ziarnko gorczycy, ale posiadające w sobie moc rozrostu. Każdy w niej może znaleźć spokój i wesele, życia drogowskaz, życia sens i pełnię.
– W modlitwie pamiętajmy o powołaniach do Służby Bożej, a w tym tygodniu polecamy na­szej modlitwie dzieci i młodzież kończącą kolejny rok szkolny i katechetyczny.

– Dar dzisiejszej kolekty przeznaczony jest na cele inwestycyjne naszego kościoła (zamon­towano już 2 ramy okienne z szybami zabezpieczającymi witraż. Po niedzieli te prace będą dalej kontynuowane). Polecamy to dzieło ofiarności wiernych i Bóg zapłać za ofiary.

 1. W PIĄTEK: o 8.00 zapraszamy dzieci na Mszę św. na zakończenie roku szkolnego i kateche­tycznego. Liturgię przygotowują uczniowie SP1 i SP2 zaangażowanie w grupy parafialne.
  Zaleca się rodzicom wysyłającym dzieci na kolonie i obozy letnie, by kierowali do kierownictwa sformułowane na piśmie żądanie, aby ich dzieciom umożliwiono spełnienie praktyk religijnych, a szczególnie udział w niedzielnej Mszy św.
  Przypominamy wszystkim wypoczywającym na urlopach w krajach,
  gdzie trudno jest znaleźć kościół katolicki, że ważnie ucze­stniczą we mszy poprzez transmisję internetową łącząc się z daną parafią. W piątek po mszy wieczornej zapraszamy na Wieczór Uwielbienia 
 2. W SOBOTĘ: od 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy z okazją do spowiedzi.
 3. W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ: parafia w Jaśkowicach przeżywa swoją doroczną uroczystość odpustową i tam zapraszamy na Nieszpory odpustowe o g. 15.30. Dar kolekty na potrzeby Ar­chi­diecezji. Na prośbę ks. Arcybiskupa Adriana za tydzień w niedzielę, po każdej Mszy św. odbędzie się zbiórka przed koś­cio­łem na rzecz prowadzonego przez Caritas – Centrum Pomocy Migrantom i Uchodź­com.
  Również za tydzień w sobotę wieczorem i w niedzielę, po każdej Mszy św. poświę­cimy samochody – a dobrowolne ofiary przezna­czymy na środki transportu dla misjo­narzy.
  OD PRZYSZŁEJ NIEDZIELI do niedzieli 25 sierpnia – msze św. w niedzielę, będą spra­wowane o godz: 7.00, 9.00, 10.30, 16.30 i 20.00 (to msza re­cy­­to­wana zakończona Apelem Ja­sno­górskim). W tygodniu w czasie wakacji – będzie tylko jedna Msza św. sprawowana o godz. 8.00.     
 4. W KANCELARII PARAFIALNEJ: można zamawiać intencje mszalne, które zosta­ną odpra­wio­ne w tygodniu o g. 8.00 w miesiącach: lipcu i sierpniu.
 5. BÓG ZAPŁAĆ GRUPIE SPRZĄTAJĄCEJ KOŚCIÓŁ: za przygotowanie świą­tyni do nie­dzielnej eucharystii i grupie panów za codzienną posługę przy budynkach parafialnym i ogromne zaangażowanie przy pracach w kościele w minionym tygodniu.
 6. GOŚCIA NIEDZIELNEGO POLECAMY: przeczy­ta­my m.in.: o marszach dla życia i rodziny ; o młodych Europejczykach i duchowości ignacjańskiej ; o św. Antonim Padewskim i wiele in­nych dobrych artykułów do przeczytania. Zachęcamy do lektury.
 7. DEKRETEM KS. ARCYBISKUPA ADRIANA GALBASA: z dniem 31 sierpnia, posługę wikariusza w na­szej pa­rafii obejmie ks. Krzysztof WIECZOREK, pochodzący z Rybnika, a pracujący obecnie w parafii  Po­dwy­ż­­szenia Krzy­ża Św. w Pszczynie.  

PARAFIANOM I GOŚCIOM ŻYCZYMY BŁOGOSŁAWIONEJ NIEDZIELI,
ZAŚ WYJEŻDŻAJĄCYM NA URLOPY – DOBREGO WYPOCZYNKU.

X Niedziela Zwykła – 09.06.2024Zgromadził nas w tej świątyni Chrystus, który pragnie swoją mocą, płynącą ze słuchania słowa Bożego i uczestnictwa w Jego Ciele, umocnić nas w walce ze złem, które jest w nas i wokół nas. Tylko On, który sam zwyciężył wszelkie zło, jest w stanie ocalić nas: biednych, słabych, grzesznych i rozbitych.
W modlitwie pamiętajmy o powołaniach do Służby Bożej, a w tym tygodniu o mieszkańcach ul. POCZTOWEJ.

Dar dzisiejszej kolekty przeznaczony jest na Wydział Teologiczny UŚ w Kato­wicach. Bóg zapłać za składane ofiary.

 1. ZAPRASZAMY: dzisiaj na Nieszpory o godz. 16.00.
 2. KANCELARIA PARAFIALNA: w tym tygodniu czynna w poniedziałek tylko po południu od 15.00 i w  czwartek rano do 10.00.
 3. W PONIEDZIEŁEK: po mszy wieczornej o 18.45 zapraszamy na katechezę dorosłych w domu para­fial­nego. Tematem spotkania będzie: Życie i powołanie biblijnych patriarchów Izraela.  
 4. RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS VII: zapraszamy na indywidualne spotkanie z duszpa­sterzem przed rozpoczęciem przygotowania do sakramentu bierzmowania w roku 2024/2025. Odbędą się one w terminach: 
  • SP 1poniedziałek10 czer­wca od godz. 17.00 do 20.00 
  • SP 2 – uczniowie za naszej parafii –  wtorek –  11 czerwca od godz. 17.00 do 20.00

  Spotkania odbywają się w domu parafialnym.

 5. W CZWARTEK: o godz. 8.00 msza św. w intencji czcicieli i ofiarodawców św. Antoniego. O 11.30 zapra­szamy na różaniec fatimski do groty Matki Bożej.    
 6. W PIĄTEK: o 15.45 rachunek sumienia i  spowiedź dla tegorocznych dzieci komunijnych. O 16.30 msza św. szkolna z udziałem tych dzieci (one przygotowują liturgię). Rodzicom tych dzieci, przypo­minamy o tym obowiązku.  
 7. W SOBOTĘ: o 16.00 w kościele katecheza chrzcielna.
 8. W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ: na mszy św. o 16.30 podziękujemy ks. Piotrowi za dar posługi w naszej parafii. Zapraszamy do udziału w tej Eucharystii wszystkich parafian, dzieci, młodzież, uczestników grup parafialnych i poczty sztandarowe. Po mszy św. na farskich ogrodach będzie zakończenie kolejnego roku formacyjnego grup: dziecięcych, młodzieżowych i doro­słych. Wszys­tkich zapraszamy. Dar kolekty przeznaczony będzie na cele inwestycyjne parafii.
 9. W I NIEDZIELĘ WAKACYJNĄ: to jest 23 czerwca i w sobotę wieczorem: po każdej mszy św. po­świę­cimy samochody i inne pojazdy, zawierzając szczęśliwą drogę i wszystkich kierują­cych św. Krzy­szto­fowi.
  Od niedzieli 23 czerwca do niedzieli 25 sierpnia – msze św. w niedzielę, będą sprawowane o godz: 7.00, 9.00, 10.30, 16.30 i 20.00 (to msza recytowana zakończona Apelem Jasnogórskim).
 10. W KANCELARII PARAFIALNEJ: można zamawiać intencje mszalne, które zostaną odprawione w tygodniu o g. 8.00 w miesiącach: lipcu i sierpniu.
 11. BÓG ZAPŁAĆ GRUPIE SPRZĄTAJĄCEJ KOŚCIÓŁ: za przygotowanie świątyni do nie­dzielnej eucharystii i grupie panów za codzienne prace przy kościele.
 12. SERDECZNE PODZIĘKOWANIA: dla wszystkich, którzy brali udział w oktawie Bożego Ciała: po­cztom sztandarowym, panom niosącym baldachim, Służbie Liturgicznej, dzieciom i dorosłym.
 13. UROCZYSTE ZAKOŃCZENE ROKU SZKOLNEGO I KATECHETYCZNEGO: dla szkół SP1 i SP2 (uczniów naszej parafii) i uczniów przedszkoli – odbędzie się w piątek 21 czerwca na mszy św, o godz. 8.00.
 14. GOŚCIA NIEDZIELNEGO POLECAMY: w najnowszym numerze przeczy­ta­my m.in.: o kultach Serca Jezusa i Serca Maryi. W artykule „Żar Serca nie gaśnie” udowadniamy, że te tradycyjne kulty są wciąż żywe i potrzebne w dzisiejszych czasach. Jest też do nabycia kolejny numer „HISTORII KOŚCIOŁA” w której przeczytamy min: Czy św. Piotr naprawdę przebywał w Rzymie? Cena numeru 12 zł do nabycia w zakrystii. Zapraszamy do lektury.