Protokół przedślubny - Przygotowanie do Małżeństwa, terminy nauk przedślubnych

 

 

Narzeczeni, którzy w tym roku (2022), pragną w naszej parafii zawrzeć sakramentalny związek małżeński proszeni są o kontakt z parafialną kancelarią. 

 

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa - prosimy o spotkanie w kancelarii parafialnej po uprzednim skontaktowaniu się z duszpasterzem osobiście dzwoniąc na 32/221 52 27. Zostaną przekazane istotne informacje dotyczące przygotowania do sakramentu małżeństwa  i  spraw związanych z uroczystością ślubną w naszym kościele

 

SPISANIE  PROTOKOŁU  PRZEDMAŁŻEŃŚKIEGO  W  KANCELARII  PARAFIALNEJ - najpoźniej 3 miesiące przed zawarciem małżeństwa. Przynosimy ze sobą poniższe dokumenty:

- dowody osobiste

- świadectwo chrztu św. (ważne 6 miesięcy) - przynosi osoba, która była ochrzczona w innej parafii

- świadectwa ukończenia katechezy ponadpodstawowej

- zaświadczenia nauk przedślubnych

- zaświadczenia z poradni życia rodzinnego

- zaświadczenie o przeżytym dniu skupienia dla narzeczonych

- dokumenty z USC do ślubu konkordatowego

 !!! na spisanie protokołu przedmałżeńskiego przychodzimy w godnym stroju  - dziękujemy 

 

DEKANAT ORZESZE

https://rodzina.archidiecezjakatowicka.pl/sakrament-malzenstwa/przygotowanie-bezposrednietwa/przygotowanie-bezposrednie

 

 

      KATECHEZA PRZEDMAŁŻEŃSKA I DZIEŃ SKUPIENIA
                                            DLA NARZECZONYCH W DEKANACIE ORZESZE

                                   

Parafia Świętego Michała Archanioła w Ornontowicach

                                                    KATECHEZA PRZEDMAŁŻEŃSKA

                 

    NARZECZENI ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM W KATECHEZACH PRZEDMAŁŻEŃSKICH
                                                        I PORADNI ŻYCIA RODZINNEGO
                                ZAPISUJĄ SIĘ ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY CYFROWEJ.
               LINKI PLATFORMY PODANE SĄ PONIŻEJ TABELI TERMINÓW KATECHEZ PRZEDMAŁŻEŃSKICH
                             W RAZIE PYTAŃ PROSZĘ DZWONIĆ POD NUMER TELEFONU: 32 235 50 21
        

 

NAUKI PRZEDŚLUBNE

Termin

Dzień

Godzina

Temat - treść

Miejsce

 09.09.2022

 Piątek  18.00

Katecheza I
Temat: Ślubuję Ci miłość ...

1. Miłość, która ma swoje źródło w Bogu
2. Małżeństwo według planu Boga
3. Cechy miłości małżeńskiej

 Probostwo

 10.09.2022

 Sobota  17.00

Katecheza II
Temat: Ślubuję Ci miłość pełną ...

1. Rodzina jako wspólnota życia i miłości
2. Budowanie relacji w małżeństwie
     i rodzinie
3. Źródła konfliktów w małżeństwie –
    sposoby ich rozwiązywania

 Probostwo

 16.09.2022

 Piątek  18.00

Katecheza III
Temat: Ślubuję Ci miłość płodną ...

1. Płodność i jedność małżeńska
2. Akt małżeński wyrazem miłości
3. Odpowiedzialne rodzicielstwo

 Probostwo

 17.09.2022

 Sobota  17.00

Katecheza IV
Temat: Ślubuję Ci uczciwość małżeńską ...

1. Małżonkowie względem siebie
2. My a dzieci
3. My a nasi rodzice/teściowie
Temat: Liturgia sakramentu małżeństwa

 Probostwo

DZIEŃ SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH

 18.09.2022

 Niedziela  17.00

Świadectwo małżonków o określeniu
i poprawie relacji małżeńskich

 Kościół

 18.09.2022

 Niedziela  17.30

Adoracja Najświętszego Sakramentu
i okazja do spowiedzi świętej

Kościół

 18.09.2022

 Niedziela  18.00

Msza Święta recytowana z kazaniem
dla narzeczonych

 Kościół

NAUKI PRZEDŚLUBNE

Termin

Dzień

Godzina

Temat - treść

Miejsce

 

   

Katecheza I
Temat: Ślubuję Ci miłość ...

1. Miłość, która ma swoje źródło w Bogu
2. Małżeństwo według planu Boga
3. Cechy miłości małżeńskiej

 

 

   

Katecheza II
Temat: Ślubuję Ci miłość pełną ...

1. Rodzina jako wspólnota życia i miłości
2. Budowanie relacji w małżeństwie
    i rodzinie
3. Źródła konfliktów w małżeństwie –
    sposoby ich rozwiązywania

 

 

   

Katecheza III
Temat: Ślubuję Ci miłość płodną ...

1. Płodność i jedność małżeńska
2. Akt małżeński wyrazem miłości
3. Odpowiedzialne rodzicielstwo

 

 

   

Katecheza IV
Temat: Ślubuję Ci uczciwość małżeńską ...

1. Małżonkowie względem siebie
2. My a dzieci
3. My a nasi rodzice/teściowie
Temat: Liturgia sakramentu małżeństwa

 

DZIEŃ SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH

 

   

Świadectwo małżonków o określeniu
i poprawie relacji małżeńskich

 

 

   

Adoracja Najświętszego Sakramentu
i okazja do spowiedzi świętej

 

 

   

Msza Święta recytowana z kazaniem
dla narzeczonych

 


ZAPISUJEMY SIĘ NA NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE PRZEZ PLATFORMĘ CYFROWĄ

PLATFORMA CYFROWA DLA NARZECZONYCH

https://narzeczenikatowicka.pl

 

Sakrament małżeństwa

PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO

Termin i miejsce spotkania wybieramy na platformie cyfrowej dla narzeczonych

https://narzeczenikatowicka.pl

Sakrament małżeństwa

Po zapisaniu się na platformie cyfrowej dla narzeczonych należy skontaktować się telefonicznie
z Doradcą Życia Rodzinnego.

Numer telefonu do Doradcy Życia Rodzinnego  +48 669 541 609

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryji w Orzeszu, siedziba: Orzesze, św.Wawrzyńca 2.