Informacja o pogrzebie

 

Od 17 maja 2020 zmieniły się przepisy: pogrzeb w kościele z obcnością trumny przy udziale max 75 osób Uroczystość pogrzebową rozpoczynamy od razu w kościele bez modlitw i przejścia z kaplicy. Te modlitwy zostaną odmówione w kościele. W kościele też rodzina zajmuje miejsce na wyznaczonych ławkach,  zachowując wszystkie zasady bezpieczeństwa (usta i nos zakryte). Po Mszy św. pogrzebowej przejazd na cmentarz. Tam również zachowujemy bezpieczne odstępy.   

                                                                                  Szczęść Boże - ks. Proboszcz

 

 .................................................................................

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryji w Orzeszu, siedziba: Orzesze, św.Wawrzyńca 2.