I Komunia Święta

Uroczystość  I  Komunii Św. - zarządzenie ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca z dnia 25 marca 2020 roku - https://archidiecezjakatowicka.pl/o-diecezji/aktualnosci/1192-sprawowanie-poslugi-duszpasterskiej-i-liturgicznej-w-najblizszym-czasie

Zarządzenie dotyczącej Uroczystości Pierwszej Komunii św.

 

1. Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi
i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach,
nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii (w tym pierwszych spowiedzi).

 

2. Po Wielkanocy
a) wariant I: jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół,
należy odwołać wszystkie I Komunie Święte do czasu ustania epidemii.
b) wariant II: jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany,
decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej należy pozostawić rodzicom w porozumieniu z księdzem proboszczem. Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie, nie może decydować głosowanie lub wola większości.

 

Gdyby rodzice zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym (zwykle majowym) terminie,
należy uczynić to z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, w małych grupach lub nawet pojedynczo,
niekoniecznie w niedzielę.

 

Gdyby rodzice nie zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym terminie, należy im to umożliwić w terminie późniejszym, kiedy sami uznają, że zagrożenie dla ich dzieci minęło.

 

Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (jeśli nie osobistym, to telefonicznym lub mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich opinie.

......................................

 

    Orzesze, 27.04.2020

 

I Komunia Św. – parafia Nawiedzenia NMP w Orzeszu

SZANOWNI RODZICE i Wy drogie dzieci przygotowujące się do I Komunii Św.

 

Trwamy w nadzwyczajnej sytuacji, która nam pokazuje, że jesteśmy bezsilni i nie wiemy, kiedy to wszystko się skończy. Trudno powiedzieć, kiedy wrócimy do normalności, kiedy znowu wszyscy razem spotkamy się w naszym kościele, a dzieci powrócą do szkoły. Ufam jednak, że Wasze domy i mieszkania stają się w tym czasie rozmodlonymi kościołami, gdzie skupiacie się przede wszystkim na EUCHARYSTII, modlitwie i rozmowach o Komunii Św.                                

Biorąc pod uwagę nową sytuację i ogłoszenia ministerstwa edukacji z 24 kwietnia 2020 r., że „dzieci do 24 maja pozostają w domach” – na dzień dzisiejszy termin komunijny 10 maja 2020 jest nieaktualny. Dlatego bierzemy pod uwagę następujące scenariusze (punkty 1 i 2) z zastrzeżeniem, że nic się nie zmieni.

Drodzy rodzice !!!

  1. DZIECI PÓJDĄ WSPÓLNIE DO I KOMUNII ŚW. w niedzielę 28 czerwca 2020 r.

!!! WARUNEK !!! – ustąpienie pandemii i wcześniejszy powrót dzieci do szkoły

  1. DZIECI PÓJDĄ WSPÓLNIE DO I KOMUNII ŚW. W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2020/2021 (wrzesień, październik, listopad, grudzień itd.) lub w przyszłym roku kalendarzowym 2021.

!!! WARUNEK !!! – ustąpienie pandemii i wcześniejszy powrót dzieci do szkoły

 

  1. Z ZACHOWANIEM NAJWYŻSZYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI ORAZ WYMOGÓW KOŚCIELNYCH I JEŻELI RODZICE SAMI UZNAJĄ, ZADECYDUJĄ, ŻE JEST TO DOBRY I BEZPIECZNY CZAS -

     !!!!!  TYLKO NA WYRAŹNE ŻYCZENIE RODZICÓW   !!!!!

BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ POSŁANIA SWOJEGO DZIECKA DO KOMUNII ŚW.  W SPOSÓB INDYWIDUALNY W INNYCH TERMINACH.

TAKA KOMUNIA MOŻE SIĘ ODBYĆ PO 10 maja br. - INDYWIDUALNIE czyli każda rodzina z dzieckiem (dziećmi) osobno na Mszy św. ustalonej przez                      ks. Proboszcza w porozumieniu z rodzicami.  

PROSIMY zatem rodziców o zastanowienie się nad poszczególnymi scenariuszami   i kontakt się z ks. Proboszczem do 5 maja 2020 r. pod nr tel:   32/ 221 52 27  w. 31

SPRAWY „TECHNICZNE” PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KOMUNII ŚW. W SPOSÓB INDYWIDUALNY.

  1. Dzień przed Komunią św. odbędzie się spowiedź św. tylko dla dziecka i jego rodziców.
  2. Dzień przed Komunią św. odbędzie się z Siostrą katechetką próba w kościele.
  3. Na spotkaniu z księdzem Proboszczem w kancelarii zostanie ustalony z rodzicami termin i wszystko z tym związane zostanie rodzicom przekazane.
  4. Odbiór strojów liturgicznych dla wszystkich dzieci we wtorek 5 maja od godz. 16.00 w domu parafialnym (wchodzimy pojedynczo w maseczkach i rękawiczkach). Jeżeli są jakieś pytania to prosimy o wcześniejszy kontakt z krawcową.

                                                       Szczęść Boże, zawsze z pamięcią w modlitwie -   ks. Proboszcz

 

 

.................................................................................................................

 

Informacja od siotry katechetki   - s. Ilona

  

            Szanowni Rodzice i kochane Dzieci, przygotowujące się w tym roku szkolnym do spotkania z NIEZWYKŁYM GOŚCIEM – JEZUSEM w Komunii Świętej.

            Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i zapewniam, że pamiętam o Was w modlitwie.

Chociaż nie możemy spotykać się w sposób fizyczny jesteśmy blisko myśląc o sobie nawzajem.  Z racji, że zostały zawieszone spotkania formacyjne w parafii, proszę rodziców, o jeszcze większą troskę o katechizację dzieci w domu, wspólną modlitwę za nich i z nimi, rozmowy na temat Boga, wiary, dobrego życia. Zwracam się z prośbą, aby czas spędzony w domu, dzieci wykorzystały na powtórzenie i utrwalenie tego, co już zostało opowiedziane i wytłumaczone, to jest: Dziesięć Przykazań, grzech, warunki dobrej spowiedzi, formuła spowiedzi.

Materiały, z których należy korzystać przy powtarzaniu to ćwiczenia i podręcznik.

Na stronie naszej parafii, w zakładce KOMUNIA będą zamieszczane informacje i materiały formacyjne dla rodziców i dzieci, więc proszę tam co jakiś czas zajrzeć.

Jeśli Ktoś miałby jakieś pytania, albo chciałby mnie pozdrowić :) podaję adres mailowy rciba6852@gmail.com. Życzę zdrowia. Niech Pan Bóg Was błogosławi i strzeże. s. Renata  (Ilona)

 

Poniżej  materiały:  

 

Czym jest grzech?

https://www.youtube.com/watch?v=6D_qR5UVwFw

 

Co to jest spowiedź i jak należy się spowiadać?

https://www.youtube.com/watch?v=_S0JxfMD9pY

 

Warunki dobrej spowiedzi

https://www.youtube.com/watch?v=jTIzju2pxN0

https://www.youtube.com/watch?v=DN-UV56I1dQ

https://www.youtube.com/watch?v=G9n4Lrt95_Y

https://www.youtube.com/watch?v=pTso9PxHwfM

https://www.youtube.com/watch?v=ZdjaTFf6nNo

 

Dziesięć Przykazań

https://learningapps.org/2848064

https://learningapps.org/904910

https://learningapps.org/2689228

https://learningapps.org/2718215

https://learningapps.org/466430

https://learningapps.org/487966

https://learningapps.org/485670

https://learningapps.org/464611

https://learningapps.org/4133339

 

Dla rodziców

https://youtu.be/Q0nZaRp94fA

https://youtu.be/7QaE1iJ625w

https://youtu.be/7LJn4-CYAf8

https://youtu.be/LFkzgWBKn_c

 

https://youtu.be/rxYKpUrE26M

https://youtu.be/3JrlieEJ0-s

 

...............................................................

 Zachęcamy i prosimy, aby korzystać z mediów katolickich proponujących w tym czasie doskonały przekaz treści religijnych dla najmłodszych:

Link do prezentacji „Mocni w Duchu” Tv Live dla dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=CkeP3Npgspc&feature=youtu.be

 Link do strony „Mocni w Duchu” TV Live, gdzie mają miejsce transmisje na żywo:

https://www.youtube.com/channel/UCgL3a6q9tsuESV3gxc5A80g

 

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                 Szczęść  Boże  z  pamięcią  w  modlitwie

                                                                                                                                             ks. Grzegorz Hawel -proboszcz 

 

Pierwsza_Komunia_Swieta 

 

Czym jest Pierwsza Komunia Święta dla dziecka i jego rodziców

Pierwsza Komunia Święta to dla dziecka i dla jego rodziców szansa na przeżycie wielkiego święta miłości Boga do człowieka. Eucharystia wraz z komunią świętą jest niezwykłym darem Boga, który pragnie być pokarmem dla człowieka już tu, w wymiarze życia doczesnego. Los każdego z nas w dużej mierze zależy od tego, czym się karmimy na co dzień. Ważna jest zdrowa żywność dla naszego ciała, ale jeszcze ważniejsze jest to, czym karmimy nasz umysł i nasze serce.

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej dziecka to dla całej rodziny szansa na pogłębienie przyjaźni z Bogiem oraz na odnowienie życia zgodnie z zasadami Ewangelii. Jeżeli rodzice i dzieci nie żyją na co dzień mądrością Ewangelii, jeżeli w niedziele i święta nie spotykają się z Bogiem w Eucharystii, to Pierwsza Komunia Święta stanie się jedynie epizodem i miłym wspomnieniem, które powiększy wprawdzie zasób rodzinnych fotografii, ale nie wpłynie na jakość wychowania dziecka ani na sposób jego postępowania.

Pierwsza Komunia Święta to dla rodziców przypomnienie o tym, że powinni oni karmić swoje dziecko tymi samymi wartościami i prawdami, którymi karmi nas Bóg. To właśnie rodzice mają być pierwszymi świadkami tego, że Bóg każdego z nas doskonale rozumie i nieodwołalnie kocha. Rodzice dają dziecku czytelne świadectwo o miłości Boga do człowieka wtedy, gdy nie tylko do dziecka, ale również do siebie nawzajem odnoszą się z szacunkiem i z radosną miłością. Miłość doświadczana w rodzinie sprawia, że dziecku łatwo będzie uwierzyć w to, że Bóg kocha je nieodwołalnie i bezwarunkowo.

Pierwsza Komunia Święta to okazja do tego, by wraz z dzieckiem wspomnieć i ponownie przeżyć chrzest święty, czyli pierwszy sakrament, który przyjęło ich dziecko. Chrzest to bowiem sakrament, w którym Bóg zawierzył rodzicom dziecko, które On kocha i które jest Jego przybranym dzieckiem. Prosząc o chrzest, rodzice zobowiązali się do tego, by codziennie karmić swojej dziecko Bożą prawdą o człowieku i Bożą miłością do człowieka.

Innym ważnym zadaniem rodziców w okresie bezpośredniego przygotowania do I Komunii Świętej jest prowadzenie dziecka na duchową głębię. Chodzi tu zwłaszcza o wyjaśnianie dziecku, że to, co najważniejsze, jest ukryte przed naszym wzrokiem. To, co decyduje o naszym życiu i o naszym losie, opiera się bowiem na miłości i na zaufaniu. Gdy dziecko bawi się na podwórku i jest pewne, że rodzice je kochają, to takie dziecko pozostaje spokojne, gdyż nie boi się tego, że oni gdzieś sobie wyjadą i że na zawsze pozostawią je bez opieki. Podobnie jeśli rodzice pomogą dziecku upewnić się, że jest kochane przez Boga, wtedy będzie ono potrafiło spotykać się i rozmawiać z Niewidzialnym Bogiem.

Niezwykle ważnym sposobem przyprowadzania dziecka do Boga jest wspólna modlitwa w rodzinie, regularny udział całej rodziny w niedzielnej i świątecznej Eucharystii, a także wspólna lektura Pisma Świętego, które w prosty i poruszający sposób opowiada niezwykłą historię miłości Boga do człowieka.

Ważnym zadaniem rodziców jest uczęszczanie wraz dzieckiem na katechezy w parafii (dzieci wczesnikomunijne) które stanowią bezpośrednie przygotowanie do uroczystości I Komunii Świętej. Wielką szansą na przyprowadzanie dziecka do Boga jest opowiadanie o Przyjacielu, który zawsze nas rozumie i kocha, który chroni nas przed naszą własną słabością i który karmi nas samym sobą. Ważne jest też to, by rodzice opowiadali dziecku o tym, że oni również potrzebują przyjaźni z Bogiem, który uczy nas żyć mądrze i radośnie.

OBOWIĄZKOWE  SPOTKANIA  FORMACYJE  DLA  RODZICÓW  W  KOŚCIELE  2019/2020:

Wrzesień - 12.09 – g. 18.00 ;

Październik - 10.10 – g.18.00 (ponieważ jest różaniec)

Listopad - 14.11 – g.17.30 ;                       

 

Grudzień - 12.12 – g. 17.30 ;

 

Luty - 13.02. – g. 17.30 ;

 

Marzec - 12.03 – g. 17.30 ;

 

Kwiecień – do ustalenia

 

KOCHANI  RODZICE

Kiedy mówię o tym, że to wy przygotujecie wasze dziecko do Pierwszej Komunii to nie oczekuję rzeczy niezwykłych. Przeciwnie – bardzo prostych. Trzeba jedynie mieć trochę odwagi, by zacząć. Tak jak rozmawiacie z dzieckiem na różne tematy tak też rozmawiajcie o Bogu, Kościele, codzienności. Tak jak potraficie. Klękajcie z dzieckiem do modlitwy. Otwórzcie Ewangelię i czytajcie razem o Jezusie. No i razem, rodzinnie, idźcie do Kościoła. Zróbcie to a nikt lepiej nie przygotuje dziecka do Pierwszej Komunii… 

                                                                                                                                      Szczęść Boże, ks. Proboszcz

 

 

 

 

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryji w Orzeszu, siedziba: Orzesze, św.Wawrzyńca 2.