Grupy Parafialne

SPOTKANIA  FORMACYJE  GRUP  PARAFIALNYCH  2022/2023

 

Ministranci – sobota godz. 8.00 Msza św., potem zbiórka

 

Scholka dziecięca – czwartek 15.40 przed mszą szkolną. Zapraszamy dzieci uzdolnione muzycznie, grające na instrumentach o włączenie się w oprawę liturgii Mszy św.

 

Grupa młodzieżowa – II i IV piątek miesiąca, msza św. i spotkanie w salce

 

Wieczór uwielbienia – III piątek miesiąca godz. 18.00 w kościele

 

Franciszkański Zakon Świeckich – każdy I poniedziałęk o 8.00 msza św. i spotkanie formacyjne w salce 

 

Żywy Różaniec - codzienna modlitwa różańcowa, spotkania formacyjne wg. ogłoszeń 

 

Zespół Charytatywny – spotkania raz w miesiącu wg ogłoszeń

 

Apostolstwo Dobrej Śmierci -raz w miesiącu msza św. - spotkania formacyjne wg. ogłoszeń parafialnych 

 

Spotkania formacyjne dla  nadzwyczajnych szafarzy - raz w miesiacu wg. ogłoszen parafialnych

 

 

Katecheza dla rodziców dzieci komunijnychI wtorek miesiąca po Mszy wieczornej o 18.45 w kościele 

 

Katecheza dorosłych - spotkania wg. ogłoszeń parafialnych

 

Rada Parafialna – spotkania raz na kwartał wg ogłoszeń

 

Rada Ekonomiczna – spotkania raz na kwartał wg ogłoszeń

 

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryji w Orzeszu, siedziba: Orzesze, św.Wawrzyńca 2.