Przygotowanie do Bierzmowania

 • DRODZY  KANDYDACI  DO  SAKRAMENTU  BIERZMOWANIA -RODZICE  I  OPIEKUNOWIE
 • Sakrament dojrzałości chrześcijańksiej - "Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej"
  /KKK 1285

            Drodzy kandydaci prosimy zatem, aby:

 

 • Do końca września 2019 - kandydat jest zobowiązany do tego, aby złożyć DEKLARACJE KANDYDATA DO BIERZMOWNIA. Deklaracje składa się na ręce kapłana z parafii. Po tym terminie uważamy, że kandydat nie jest zainteresowany przygotowaniem do sakramentu bierzmowania !!!!  
 • Jeśli kandydat nie jest ochrzczony w naszej parafii zobowiązany jest do tego, aby dostarczyć zaświadczenie o swym chrzcie do końca listopada
 • Od października kandydaci uczęszczają w nabożeństwach w kościele i swoje uczestnictwo poświadczają podpisem kapłana w indeksie kandydata do bierzmowania.
 • W środy kandydaci będą mieć spotkania w domu katechetycznym. Spotkania rozpoczynają się od miesiąca października.

            Orzesze, 06.09.2019

 

TERMINY  SPOTKAŃ

  W  SALCE  DOMU  PARAFIALNEGO (zawsze w środy)

PAŹDZIERNIK

 • 9 październik godz. 16.30 a potem prowadzą różaniec -    8aSP NR 1
 • 16 październik godz. 16.30 a potem prowadzą różaniec - 8b SP NR 2
 • 23 październik godz. 16.30 a potem prowadzą różaniec - 8c SP NR 2
 • 30 październik godz. 16.30 a potem prowadzą różaniec -   8d SP nr 2

LISTOPAD

 • 6 listopad godz. 16.30 – kl. 8a SP NR 1
 • 13 listopad godz.16.30 – kl. 8b SP NR 2
 • 20 listopad godz.16.30 – kl.8c SP NR 2         
 • 27 listopad 16.30 – kl.8d SP NR 2

TERMINY  SPOTKAŃ  W  KOLEJNYCH  MIESIĄCACH  PODAMY  PÓŹNIEJ

Kto z kandydatów nie może być wyznaczonym terminie przychodzi w innym terminie (z inną klasą)                              

                                                                                                        szczęść  Boże,   Duszpasterze         

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryji w Orzeszu, siedziba: Orzesze, św.Wawrzyńca 2.