Przygotowanie do Bierzmowania

Orzesze, 29.05.2020

 

DRODZY RODZICE KANDYDATÓW DO PRZYJĘCIA

SAKRAMENTU BIERZMOWANIA.

          

Restrykcje przez władze państwo i władze kościelne zostały złagodzone. W kościele może gromadzić się więcej osób. Ks. abp wraz z księżmi biskupami wyrazili zgodę na udzielanie sakramentu bierzmowania młodzieży klas VIII. Chcemy, aby nasza młodzież w odpowiednim terminie przystąpiła do tego sakramentu. (ks. abp wyznaczy termin w najbliższym czasie. Sakrament bierzmowania może być udzielony w drugiej połowie czerwca lub  w miesiącu wrześniu)

           W tym tygodniu ZAPRASZAMY kandydatów do bierzmowania do kościoła na katechezę i modlitwę zakończoną sakramentem spowiedzi.

Spotkania odbędą się w następujących dniach:

  • Poniedziałek 1 czerwca godzina 15.00 klasa VIII a
  • Poniedziałek 1 czerwca godzina 18:45 klasa VIII b
  • Czwartek 4 czerwiec godzina 17:30 klasa VIII c
  • Czwartek 4 czerwca godzina 18:45 klasa VIII d

 

Prosimy Was o dopilnowanie, aby Wasze dziecko na to spotkanie przybyło i przyniosło napisane na komputerze lub napisane literami drukowanymi następujące informacje, które są potrzebne do wpisania do ksiąg kościelnych, po udzieleniu im sakramentu bierzmowania

  • Imię Nazwisko (kandydata do bierzmowania)
  • Data i Miejsce urodzenia (kandydata do bierzmowania)
  • Data i Miejsce chrztu (kandydata do bierzmowania)
  • Imię i Nazwisko świadka bierzmowania

(świadek musi mieć ukończony 16 rok życia i żyć w stanie łaski uświęcającej, nie może to być rodzic)

 

Obecność dziecka ( kandydata) na spotkaniu będzie świadczyła, o potwierdzeniu gotowość przystąpienia przez niego do sakramentu bierzmowani w najbliższym terminie wyznaczonym przez ks. arcybiskupa.                  

 

Szczęść Boże – ks. Proboszcz Grzegorz Hawel i ks. Wikary Piotr Gojny

     

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryji w Orzeszu, siedziba: Orzesze, św.Wawrzyńca 2.