XXVII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Rdz 2,18-24 – Stworzenie niewiasty
Hbr 2,9-11 – Chrystus, który uświęca, jak i ludzie, którzy mają być uświęceni, z jednego są wszyscy
Mk 10,2-16 – Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela

            Za chwilę usłyszymy w liturgii słowa czytania, które kierują naszą myśl do początku stworzenia i pierwotnego zamysłu Pana Boga. Księga Rodzaju wskazuje najpierw, że to sam Bóg chciał, aby człowiek istniał jako mężczyzna i kobieta, tworząc najpierw małżeństwo, a później wspólnotę rodzinną. Ewangelia natomiast objawia nam zamysł Boga wobec samego małżeństwa, które winno być nierozerwalne i stworzone przez mężczyznę i kobietę. Z tekstów tych przebija prawda, że małżeństwo nie jest tylko prawnym kontraktem, ale należy do podstawowego porządku ludzkiego.

      Zechciejmy zatem uwierzyć słowu Boga, a nie pogłoskom, którym ulegli Żydzi z dzisiejszej Ewangelii, a które to pogłoski zagrażają również współczesności.