XXV Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Mdr 2,12.17-20 – Jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim
Jk 3,16-4.3 – Źródłem niepokojów jest nieład wewnętrzny
Mk 9,30-37 – Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich

            Po grzechu pierworodnym w naturę człowieka niejako została wszczepiona nieufność do tego, co Boże. Księga Mądrości opowie nam dzisiaj o pewnej próbie, na jaką są wystawiani sprawiedliwi przez bezbożnych, czyli ludzi nieuznających Boga w swoim życiu.  Brak  zaufania  do  nauki  Chrystusa  objawiła  się  również  w  postawie  Apostołów z dzisiejszej perykopy ewangelicznej, którzy „bali się pytać”. Lęk przed kimś często rodzi się z tego, że temu komuś nie ufamy. Człowiek zamyka się wówczas we własnym niepoukładanym i chaotycznym świecie. Bardzo ciekawe spostrzeżenia poczynił w tym zakresie św. Jakub w swoim Liście.

            Przyjmijmy zatem dzisiejsze czytania w postawie dziecka, które w swojej prostocie jest bardzo ufne.