XXIV Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Iz 50,5-9a – Bóg wspiera swego Sługę w prześladowaniach
Jk 2,14-18 – Wiara nie połączona z uczynkami jest martwa
Mk 8,27-35 – Zapowiedź męki Chrystusa

            Cierpiący Sługa Jahwe, ukazany przez proroka Izajasza, to nie kto inny, jak sam Chrystus. Opis proroctwa zgadza się z tym, czego doświadczył Jezus podczas swojej męki. Cierpienie  to  zostało też przepowiedziane przez Chrystusa, co zostało przekazane przez św. Marka, a co wzbudziło sprzeciw nawet pośród Apostołów. Liturgia słowa zwraca więc nam dziś uwagę, abyśmy starali się myśleć po Bożemu. Oznacza to, że trzeba najpierw zrozumieć,  iż  nie  ma  trwałych  i  wielkich  spraw  bez cierpienia i ofiary, a później trzeba z  odwagą  wziąć  swój  własny  krzyż.  Będzie  to  się  w  przejawiało  –  o  czym  z  kolei pisze św. Jakub – w konkretnych czynach, wypływających z wiary.

            Oby dzisiejsze słowo Boże uczyniło nas zdolnymi do takiej postawy.