XXIII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Mdr 9,13-18b – Prawdziwa mądrość
Flm 9b-10.12-17 – Wszyscy są braćmi
Łk 14,25-33 – Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa

Tydzień temu liturgia słowa wyjaśniła, na czym polega pokora. Dziś, przywołując postawę Świętego Pawła, daje konkretny przykład tej cnoty. Apostoł musiał odznaczać się pokorą w stopniu doskonałym, skoro potrafił wstawić się u Filemona, bogatego mieszkańca Kolosów, za Onezymem, który był niewolnikiem i zbiegiem. Apostoł Narodów w pewnym sensie zaryzykował utratę dobrego imienia, gdyby okazało się, że ów Onezym nadużył jego zaufania. W ten sposób Święty Paweł zrealizował zachętę daną przez Chrystusa w dzisiejszej perykopie ewangelicznej, aby wyrzec się wszystkiego.

 Wsłuchajmy  się  z   uwagą   w   słowo   Boże,   bo   w   nim  odnajdujemy  mądrość w   postępowaniu.