XXIII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Iz 35,4-7a – Przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą
Jk 2,1-5 – Bóg wybrał ubogich
Mk 7,31-37 – Uzdrowienie głuchoniemego

            Konkretne sytuacje w życiu młodej wspólnoty chrześcijan w Jerozolimie posłużyły św. Jakubowi do przedstawienia prawdy, że Bóg w sposób szczególny pochyla się nad biednymi i ubogimi. Potwierdza to proroctwo Izajasza, który po raz kolejny rozpościera przed oczami słuchaczy wizję sytuacji, gdy zbawienie stanie się faktem. Prawdę ukazaną przez św. Jakuba potwierdza również sam Jezus, który uzdrawiając głuchoniemego, wskazał, na czym polega Jego misja.

            Z tego dzisiejszego słowa Bożego płynie i dla nas bardzo konkretne przesłanie, w które wsłuchajmy się z uwagą. Człowiek znajdzie uzdrowienie ze wszystkich swoich braków jedynie wtedy, gdy z ufnością zwróci się do Boga, mając pewność wiary, że zostanie wysłuchany.