XXII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Syr 3,17-18.20.28-29 – Bóg miłuje pokornych
Hbr 12,18-19.22-24a – Stare i Nowe przymierze
Łk 14,1.7-14 – Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony

Liturgia słowa mówi dziś o pokorze, która jest fundamentalną cnotą na drodze rozwoju życia duchowego człowieka. Jej przeciwieństwem jest pycha. Niejednokrotnie jednak dzisiaj pokora jest opacznie rozumiana. Jest ona po prostu prawdziwym osądem siebie samego i właściwą oceną rzeczywistości. Człowiek pokorny wie, że jest tylko stworzeniem, a nie panem swojego losu. Nie stawia się nigdy na miejscu Stwórcy. Tylko Pan Bóg może powiedzieć pokornemu: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej”. Stańmy więc teraz  z  pokorą,  bo  jak  usłyszymy  w  Księdze  Syracydesa,  tylko  pokorny  „znajdzie łaskę u Pana”.

Otwórzmy nasze serca na słowo Boże.