XXII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Pwt 4,1-2.6-8 – Zachowywać prawo Boże
Jk 1,17-18.21b-22.27 – Wprowadzać słowo w czyn
Mk 7,1-8.14-15.21-23 – Prawo Boże a zwyczaje

                W czytaniu z Księgi Powtórzonego Prawa usłyszymy zachętę Mojżesza skierowaną do Izraelitów o wierne zachowanie wszystkich poleceń i nakazów Boga. Prawo Boże jest bowiem gwarantem prawdziwego szczęścia człowieka. Natomiast Chrystus ustami Ewangelisty Marka upomni ten sam naród, że prawo dane przez Boga zostało mocno sformalizowane, a tym samym wykrzywione poprzez dostosowanie go do potrzeb tylko ludzkich. Stąd więc słuszna staje się uwaga św. Jakuba, aby zawsze wracać do pierwotnej myśli konkretnego prawa, i co więcej, aby starać się nie czynić prawa tylko martwym przepisem.

            Przyjmijmy więc z uwagą dzisiejsze słowo Boże, a później wcielajmy je w życie, abyśmy okazali się prawdziwie wierzącymi.