XX Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Jr 38,4-6.8-10 – Bóg czuwa nad Jeremiaszem
Hbr 12,1-4 – Przykład Chrystusa
Łk 12,49-53 – Wymagania służby Bożej

Żyjący w VI wieku przed Chrystusem Jeremiasz został ukarany za głoszenie prawdy. Chrystus, o którego wierności wobec Boga Ojca powie dziś autor Listu do Hebrajczyków, został skazany na śmierć. Wierność Bogu wymaga poświęcenia, a często nawet ofiary ze swojego życia. Powiedział nam o tym sam Jezus. Każdy, kto stanie po stronie prawdy, musi być przygotowany na prześladowania. Jednak Pan Bóg nie pozostaje głuchy na cierpienie swoich sług.  Za  wierność  odpłaca  wiernością.  Jeremiasz  został  ostatecznie  uwolniony, a Chrystus wysłużył ludziom zbawienie. Ci, którzy znoszą prześladowanie dla Ewangelii, mogą spodziewać się nagrody w niebie.

Przyjmijmy dzisiejsze słowo Boże jako pokrzepienie i nadzieję.