XX Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Prz 9,1-6 – Chleb i wino na uczcie Mądrości
Ef 5,15-20 – Napełniajcie się Duchem
J 6,51-58 – Chleb żywy, który zstąpił z nieba

        Dzisiejsze zaproszenie Mądrości, które usłyszymy w pierwszym czytaniu, trzeba utożsamić z Bożym wołaniem. Tę analogię widać doskonale, gdy w kontekście fragmentu z Księgi Przysłów odczytamy dzisiejszy fragment z Ewangelii. Chleb i wino dawane przez Mądrość przypomina Ciało i Krew Chrystusa. Również zaproszenie stawiane przez Mądrość jest prawie tożsame z przestrogami i naleganiami, wypowiedzianymi przez Chrystusa  w  Kafarnaum.  Wszystko  to  dodatkowo  zostało  rozwinięte  przez  św. Pawła w Liście do Efezjan. Jednym słowem – dzisiejsze czytania, mimo że są surowe i ukazują poważne  konsekwencje,  są  apelem  o  mądre  i  rozsądne  postępowanie,  oparte na Bogu i Jego woli.

                      Przyjmijmy dzisiejsze słowo Boże z wdzięcznością.