XVI Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Rdz 18,1-10a – Abraham przyjmuje Boga
Kol 1,24-28 – Cierpiąc z Chrystusem, dopełniamy Jego dzieła
Łk 10,38-42 – Marta i Maria przyjmują Chrystusa

Pan Bóg przychodzi do człowieka w różny sposób i w różnym czasie. Niejednokrotnie przychodzi jako człowiek – jako przyjaciel, ale i jako ktoś obcy, jako ktoś, kto jest nam pomocny, ale też jako ktoś ubogi i potrzebujący. Najczęściej przychodzi jednak  niespodziewanie  i  nie  w  taki  sposób,  jak byśmy sobie tego życzyli. Przekonał się o tym Abraham, ale także przekonały się o tym Marta i Maria. Święty Paweł w dzisiejszym Liście do Kolosan wskaże nam też na cierpienie, które bardzo często staje się udziałem człowieka. Bóg nawiedza nas również w tym trudnym doświadczeniu. Powinniśmy być wrażliwi  na „przychodzenie” Boga, aby nie zmarnować danej łaski.

Słuchajmy z uwagą słowa Bożego, w którym Pan Bóg przychodzi dziś do nas.