XV Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Pwt 30,10-14 – Prawo Boże nie przekracza ludzkich możliwości
Kol 1,15-20 – Wszystko zostało stworzone przez Chrystusa i dla Niego
Łk 10,25-37 – Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie

Człowiek został stworzony z miłości i do miłości. Miłość więc jest fundamentalnym prawem życia każdego człowieka. Starotestamentalna Księga Powtórzonego Prawa powie nam dziś, że realizacja tego przykazania nie leży poza możliwościami człowieka. Uzdalnia nas do tego sam Bóg przez Jezusa Chrystusa, który objawił pełnię miłości. Chrystus – jak powie  Święty  Paweł – jest początkiem wszystkiego, a zatem również początkiem miłości. O  tym,  w  jaki sposób  winniśmy   ją   realizować   w   naszym   życiu,   możemy   usłyszeć w  perykopie  ewangelicznej  o  miłosiernym  Samarytaninie.

Z uwagą wsłuchajmy się teraz w słowo Boże.