XIX Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Mdr 18,6-9 – Izraelici oczekują wyzwolenia
Hbr 11,1-2.8-19 – Wielkość wiary
Łk 12,32-48 – Gotowość na przyjście Pana

Człowiek nieustannie trwa w jakimś oczekiwaniu. Czytany dziś fragment Księgi Mądrości przypomni nam, że Izrael oczekiwał na wypełnienie się zapowiedzi danych przez Pana Boga jego przodkom. Abraham również oczekiwał dobrej przyszłości. Gdy dokonało się wcielenie Syna Bożego, który przyniósł odkupienie, perspektywa oczekiwania została doprecyzowana. Wierzący w Chrystusa czeka na Jego powtórne przyjście i na dobra, które spodziewa się posiąść w wieczności. Dlatego też Chrystus w przypowieści ewangelicznej zachęca nas do czuwania. Oczekiwanie wiąże się bowiem z gotowością.

Słuchając  dzisiejszych  czytań,  postawmy  sobie  pytanie: czego właściwie oczekuję i czego się spodziewam?