XIX Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

1 Krl 19,4-8 – Cudowny pokarm przywraca siły Eliaszowi
Ef 4,30-5,2 – Naśladować Boga, który objawił swoją miłość w Chrystusie
J 6,41-51 – Chleb żywy, który zstąpił z nieba

                Wydarzenie    opisane   w   pierwszym   czytaniu   jest    dobrą    ilustracją   prawdy z dzisiejszej perykopy ewangelicznej o Chlebie żywym, dającym życie. Jak bowiem Eliasz, nie mając już chęci do życia, ożywił się dzięki pokarmowi, przyniesionemu przez anioła, tak człowiek napełnia się siłą dzięki Eucharystii. Liturgia słowa zachęca więc dziś nas, abyśmy wsparli się jedynie na Bogu i w Nim szukali pomocy, którą z pewnością otrzymamy, jeżeli tylko będziemy starać się naśladować Chrystusa. Pisze o tym św. Paweł w Liście do Efezjan.

           Wsłuchajmy się z radością w to, co dziś Bóg mówi do nas, abyśmy – jak mówi Apostoł – „nie zasmucali Bożego Ducha Świętego”.