XII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Za 12,10-11 – Będą patrzeć na tego, którego przebili
Ga 3,26-29 – Wiara w Chrystusa znosi podziały między ludźmi
Łk 9,18-24 – Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki

Dzisiejsza liturgia słowa próbuje zweryfikować obraz Pana Boga, jaki człowiek nosi w swoim sercu. Od tego bowiem obrazu zależy w dużej mierze nasze codzienne postępowanie. Słuchając relacji Świętego Łukasza dostrzeżemy, że prawda o Bogu jest nierzadko inna od tej, którą sobie sami wykreowaliśmy. Aby mieć prawdziwy obraz Boga, trzeba nieustannie sięgać do słowa Bożego i oczyszczać serce z zafałszowanych wyobrażeń. W ten sposób postępował prorok Zachariasz, żyjący sześć wieków przed Chrystusem. Jego proroctwo   zostało  później  przez  Świętego  Jana  Apostoła  utożsamione  z  opisem  męki i śmierci Chrystusa. Święty Paweł z kolei zauważy, że Pan Bóg jest nade wszystko Bogiem jedności i harmonii.

Oby  dzisiejsze  słowo  Boże  dało  nam  impuls  do  szukania  odpowiedzi  na ważne i trudne pytania naszej wiary.