XI Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Ez 17,22-24 – Bóg podwyższa drzewo niskie
2 Kor 5,6-10 – Staramy się podobać Bogu
Mk 4,26-34 – Przypowieść o ziarnku gorczycy

            Dzisiejsza liturgia słowa przemówi do nas piękną poezją kierującą nasze myśli ku drzewom, które rosną dzięki łasce Bożej. Obrazują one wspaniałość łask, które przygotował Bóg  człowiekowi,  a  które  często  są  trudne   do   wyobrażenia.   Prorok   Ezechiel   mówi o obietnicy przyszłego odnowienia Izraela, które miało nastąpić w ramach historycznych doświadczeń. Ewangelia zaś opisuje rzeczywistość królestwa Bożego. Wsłuchując się w tą miłość Boga, potrzeba przyjąć nam postawę, o której z kolei powie dziś św. Paweł – trzeba nam starać się podobać Bogu.

            Niech w tych dążeniach pomoże nam lektura dzisiejszych czytań mszalnych.