VI Niedziela Wielkanocna – komentarz do czytań

Dz 15,1-2.22-29 – Dekret Soboru Jerozolimskiego
Ap 21,10-14.22-23 – Miasto święte
J 14,23-29 – Duch Święty nauczy was wszystkiego

Dzieje Apostolskie relacjonują nam dziś wydarzenia, które miały miejsce w 49 r. na tzw. Soborze Jerozolimskim. Wiemy, że na przestrzeni 2000 lat nauka Kościoła uległa ewolucji w wielu sprawach. Można zadać dziś pytanie: czy są to słuszne zmiany? Odpowiedź  podsuwa  nam  czytana  dziś perykopa ewangeliczna. Święty Jan wyjaśnia, że w Kościele obecny jest Chrystus, który działa nieustannie przez Ducha Świętego. Nie można też zapominać o słowach Chrystusa, który w innym miejscu zapewnił Świętego Piotra,  że  niezależnie od czasów i okoliczności Kościół będzie trwał. Spójrzmy z ufnością w przyszłość, oczekując z tęsknotą dokonanie się całkowitej zmiany, o której wspomina Apokalipsa ukazująca Kościół jako nowe Jeruzalem.

Z ufnością otwórzmy się teraz na słowo Boże.