V Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Iz 6,1-2a.3-8 – Powołanie Proroka
1 Kor 15,1-11 – Świadectwo Pawła o zmartwychwstaniu Chrystusa
Łk 5,1-11 – Zostawili wszystko i poszli za Jezusem

Dzisiejsza  liturgia  słowa  dotyka  problemu  wybrania  człowieka  przez Pana Boga i przeznaczenia go do szczególnych zadań. W Starym Testamencie takimi osobami byli prorocy. O jednym z takich powołań powie nam dziś prorok Izajasz. Osobami wybranymi byli także Apostołowie, którzy doświadczywszy Bożej łaski, „zostawili wszystko i poszli za [Jezusem]”. Taką osobą był również Święty Paweł. Konsekwentnie i z wielkim przekonaniem potrafił dawać świadectwo o Jezusie. Słuchając dziś słowa Bożego, musimy sobie  uświadomić,  że  każdy  z  nas  jest również wezwany do bycia prorokiem, apostołem i świadkiem Jezusa. Historie, które za chwilę usłyszymy, nie są tylko jednorazowymi wydarzeniami, ale powtarzają się w naszym życiu. Trzeba tylko otworzyć się na łaskę Boga.

Przyjmijmy z radością słowo Boże.