V Niedziela Wielkiego Postu – komentarz do czytań

Iz 43,16-21 – Obietnica nowego wyzwolenia
Flp 3,8-14 – Upodabniając się do śmierci Chrystusa, dojdę do powstania z martwych
J 8,1-11 – Od tej chwili już nie grzesz

Proroctwo Izajasza, które za chwilę usłyszymy, bardzo wyraźnie odnosi się do dwóch wydarzeń z historii zbawienia – nawiązując do wyjścia Izraelitów z Egiptu, zapowiada wyzwolenie z grzechu, które dokonało się przez Chrystusa. O zbawieniu dotykającym  konkretnego człowieka powie nam dziś Ewangelia. Święty Jan pokaże nam, w jaki sposób działa Bóg w swej nieskończonej miłości. Trzeba jednak podjąć decyzję przyjścia  do  Chrystusa i niejako – jak zauważył to Święty Paweł Apostoł – zanurzenia się w  Jego  śmierci.  Nie  wahajmy   się   zwracać   się   do   Boga   ze   swoją   nędzą,  małością i grzesznością.

Słuchając uważnie słowa Bożego, przyjmijmy je z otwartymi i gorącymi sercami.