V Niedziela Wielkanocna – komentarz do czytań

Dz 9,26-31 – Gorliwość nawróconego Szawła
1 J 3,18-24 – Miłujmy czynem i prawdą
J 15,1-8 – Kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity

            Sytuacja nawróconego Szawła była wyjątkowo trudna. Z polecenia Chrystusa ma iść do chrześcijan, których wcześniej gorliwie prześladował. Co więcej, św. Paweł sam chciał wejść we wspólnotę wierzących, bo wiedział, że bez jedności nie ma głoszenia Chrystusa. Co  więc  stanowi  zasadę  więzi  we  wspólnocie  Kościoła?   Odpowiedź  daje  przypowieść o  winnym  krzewie  z dzisiejszej Ewangelii. Źródłem jedności jest tylko Chrystus. Św. Jan w   swoim   Liście   odwraca   nieco   sytuację   i   stwierdza,   że  pozostawanie  w  łączności z Kościołem, jest znakiem tego, czy ktoś ma właściwy obraz Boga, czy też żyje jakąś iluzją.

            Prośmy dziś Chrystusa – żywe Słowo – aby uzdolniło nas kochać braci, takich, jacy są i w ten sposób trwać we wspólnocie wierzących.