Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
– komentarz do czytań

Dz 12,1-11 – Cudowne uwolnienie Piotra z więzienia
2 Tm 4,6-9.16-18 – Paweł przewiduje bliską śmierć i nagrodę
Mt 16,13-19 – Tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Liturgia  słowa  dzisiejszej  uroczystości  przedstawia nam kilka ważnych wydarzeń z życia Apostołów Piotra i Pawła. Fakty biograficzne są oczywiście bardzo istotne, ale nie najważniejsze.  Dzisiejsze słowo Boże przekonuje nas, że te wszystkie wspaniałe, a wręcz cudowne wydarzenia mogły mieć miejsce tylko dlatego, że Apostołowie bezgranicznie zaufali Panu Bogu. W konsekwencji więc wszystko co mieli i czego dokonywali, pochodziło od Boga. Było Jego łaską. W żaden inny sposób nie można bowiem wytłumaczyć uwolnienia się z więzienia Świętego Piotra czy daru odpuszczania grzechów innym ludziom.

Słuchając z uwagą czytań biblijnych, przyjmijmy jako osobiste motto słowa Pawła: „Wyrwie mnie Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mnie”.