Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – komentarz do czytań

Lb 6,22-27 – Błogosławieństwo Boże
Ga 4,4-7 – Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty
Łk 2,16-21 – Nadano Mu imię Jezus

Na początku Nowego Roku rodzi się pytanie: z jakim przesłaniem wysyła nas słowo Boże w przyszłość? Otóż, najpierw przypomina nam, że to dzięki Chrystusowi otrzymaliśmy przybrane synostwo Boże i możemy zwracać się do Boga imieniem „Ojcze”. Dalej, słowo powie nam, że mamy iść w życie z imieniem Jezus na ustach. Co więcej, mamy też iść pod opieką Bożej Rodzicielki i tak jak Ona rozważać w swoim sercu Boże tajemnice. Mamy też, z kolei jak pasterze z dzisiejszej Ewangelii, te tajemnice rozgłaszać i być ich świadkami. Możemy to uczynić, gdyż nad nami rozpościera się Boże błogosławieństwo, o którym z kolei mówi fragment z Księgi Liczb.

Otwórzmy się, przez uważne słuchanie słowa Bożego na łaski, które Bóg chce nam dzisiaj dać.