Uroczystość św. Józefa, oblubieńca NMP
– komentarz do czytań

2 Sm 7,4-5a.12-14a.16 – Mesjasz będzie potomkiem Dawida
Rz 4,13.16-18.22 – Wbrew nadziei uwierzył nadziei
Łk 2,41-52 – Rodzice znajdują Jezusa w świątyni

            Św. Józef wpisuje się w szereg osób wierzących Bogu, chociaż w dzisiejszej liturgii słowa nie jest wymienione Jego imię. Wiemy, że jest potomkiem Dawida i przez swoje zaufanie umożliwił spełnienie się proroctwa, które wypowiedział prorok Natan dziesięć wieków przed Chrystusem. Tradycja Kościoła wiarę św. Józefa przyrównuje słowami św. Pawła w Liście do Rzymian do wiary Abrahama, który musiał opuścić swój kraj rodzinny i udać się za głosem Boga.  Wiara  św.  Józefa  rzeczywiście była bardzo wielka. On też musiał zostawić swoje plany i marzenia, a do tego wiara ta napotykała na ciągłe trudności, jak choćby nawet tę opisaną w dzisiejszej Ewangelii.

            Niech św. Józef pomoże nam wsłuchiwać się z wiarą w słowo Boże.