Uroczystość Objawienia Pańskiego – komentarz do czytań

Iz 60,1-6 – Chwała Boga rozbłysła nad Jerozolimą
Ef 3,2-3a.5-6 – Poganie są uczestnikami zbawienia
Mt 2,1-12 – Pokłon mędrców ze Wschodu

Spoiwem łączącym dzisiejsze czytania jest opis przyszłej chwały Jerozolimy, którą prorok Izajasz przedstawia, jako religijne centrum świata i miejsce spotkania wszystkich narodów. Chwała Boga, o której mówi prorok, jest tożsama z Jego obecnością przynoszącą zbawienie. W Liście do Efezjan odnajdujemy kontynuację tego przesłania. Święty Paweł przekonuje, że Kościół, tak mocno zakorzeniony w historii starożytnego Izraela, nie jest zarezerwowany tylko dla ochrzczonych Żydów. Kościół otwarty jest na każdego człowieka, który z wiarą przyjmie Pana Jezusa, jako swego Pana i Zbawiciela, gdyż Boży plan zbawienia obejmuje ludzi wszystkich czasów i narodów. Zapowiedzią tego był hołd pogańskich mędrców złożony Synowi Bożemu w betlejemskiej stajni.

Otwórzmy nasze serca na słowo Boże, aby chwała Wszechmocnego mogła zajaśnieć również w każdym z nas.