Uroczystość Najświętszej Trójcy – komentarz do czytań

Prz 8,22-31 – Mądrość zrodzona przed stworzeniem świata
Rz 5,1-5 – Pokój z Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym
J 16,12-15 – Wszystko, co ma Ojciec, jest Moje. Duch z Mojego weźmie i wam oznajmi

W Starym Testamencie trudno było mówić o Bogu Trójjedynym, gdyż prawda ta nie została jeszcze wtedy objawiona. Dlatego mądrość, o której usłyszymy w Księdze Przysłów, może być rozumiana jako boski przymiot. Można wysnuć taki wniosek z faktu, że autor tej księgi,  opisując  ją,  stwierdza,  że była stworzona i towarzyszyła przy stwarzaniu świata. To późniejsze pisma żydowskie utożsamiły mądrość – o której tu mowa – z „duchem Boga”. Dopiero  Święty  Paweł  i  Święty Jan mogli mówić o jednym Bogu, ale w trzech Osobach. W czasach, w których żyli, Boże objawienie dokonało się już w pełni w osobie Jezusa Chrystusa.

Słuchając dziś słowa Bożego, starajmy się uwielbić Pana Boga za Jego mądrość.