Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej – komentarz do czytań

Iz 2,1-5 – Góra świątyni Pana
Ga 4,4-7 – Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty
J 2,1-11 – Wesele w Kanie Galilejskiej

Fragment z Księgi Proroka Izajasza, który usłyszymy w pierwszym czytaniu, jest pierwszym w tej księdze, choć nie najwcześniejszym, proroctwem mesjańskim. Po raz kolejny więc Pismo Święte pragnie zaprosić nas do kontemplacji dzieła odkupienia, którego Chrystus dokonał. Jezus przyszedł na ziemię, rodząc się z Maryi Panny. Matka Boga  stała  się  także  naszą  Matką. Jest też Pośredniczką, która stale wstawia się za nami u swego Syna, w naszych różnych potrzebach, tak jak poprosiła Jezusa o wino dla weselników w Kanie Galilejskiej. Najważniejszą jednak rzeczywistością, którą wyprasza nam Maryja, jest zbawienie.

Słuchając słowa Bożego, podziękujmy Panu Bogu za dar obecności i matczyną miłość Maryi Panny.