Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
– komentarz do czytań

Syr 3,2-6.12-14 – Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich rodziców
Kol 3,12-21 – Chrześcijańskie zasady życia domowego
Łk 2,41-52 – Rodzice znajdują Jezusa w świątyni

            Myślą przewodnią dzisiejszej liturgii słowa jest posłuszeństwo. Chodzi o relacje, jakie powinny panować w każdej ludzkiej rodzinie. Przykład dał nam sam Chrystus, który będąc Bogiem, był poddany Maryi i Józefowi – co odnotuje dziś Ewangelista Łukasz. Posłuszeństwo nie ma jednak polegać na niewolniczym lęku, ale powinno być motywowane miłością, co podkreśli z kolei Święty Paweł w Liście do Kolosan. Warto zauważyć, że zasady życia rodzinnego nie są tylko normami chrześcijańskimi. Już bowiem Księga Syracydesa, powstała  ok.  200  lat  przed  Chrystusem,  uzależnia  Boże błogosławieństwo od szacunku i miłości, którymi winny się obdarzać wszystkie rodziny.

            Uwielbiamy więc Boga za dar każdej rodziny i słuchajmy z uwagą słowa Bożego.