Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika
– komentarz do czytań

Dz 6,8-10; 7,54-60 – Ukamienowanie św. Szczepana
Mt 10,17-22 – Duch Ojca waszego mówił przez was

       Przykład życia i męczeństwa św. Szczepana, diakona i pierwszego męczennika, dobitnie pokazuje, jak potężny jest Bóg. Daje On zdolność tym, którzy w Niego wierzą, do męstwa, którego nie potrafią zrozumieć ci, którzy zaprzedali swoją duszę złu i grzechowi. Dzisiejsze czytanie z Dziejów Apostolskich jest zapisem historycznych wydarzeń, które rozegrały się około 36 roku w Jerozolimie. Natomiast Ewangelista Mateusz odnosi się do zapowiedzi Chrystusa, która faktycznie zrealizowała się w męczeństwie św. Szczepana.

       Niech zatem słowo Boże, które za chwilę będzie proklamowane, uczyni i nas zdolnymi do  mężnego  trwania  przy  wierze,  nawet  wówczas,  gdyby  wymagano  od  nas heroizmu i ofiary.