Program wyjazdu do Lwowa 27–30.09.2018

Wymagane dane uczestnika: pesel, adres zamieszkania ( dane do ubezpieczenia), paszport ważny co najmniej 3 miesiące i telefon kontaktowy.

Program wyjazdu do Lwowa