Poniedziałek w oktawie Wielkanocy – komentarz do czytań

Dz 2,14.22-33 – Piotr głosi zmartwychwstanie Chrystusa
Mt 28,8-15 – Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom

We fragmencie z Dziejów Apostolskich usłyszymy fragment pierwszej katechezy chrześcijańskiej, którą wygłosił Święty Piotr w Jerozolimie. Była ona odpowiedzią na zaskoczenie, jakie wywołało zesłanie Ducha Świętego i różną interpretację tego wydarzenia. Tę katechezę czytamy w Poniedziałek Wielkanocny, ponieważ wyjaśnia ona fakt zmartwychwstania Pana Jezusa. Prawda ta rodziła i nadal rodzi różne komentarze. Aby w pełni ją przyjąć, trzeba stanąć przy pustym grobie Chrystusa, tak jak uczyniły to kobiety wspomniane w dzisiejszej Ewangelii – z wielką wiarą i żarliwą miłością. Tylko wtedy zmartwychwstały Pan objawi nam swoją łaskę.

Wsłuchując się w dzisiejsze słowo Boże, spróbujmy postąpić tak jak te niewiasty.