Poniedziałek w oktawie Wielkanocy – komentarz do czytań

Dz 2,14.22-33 – Piotr głosi zmartwychwstanie Chrystusa
Mt 28,8-15 – Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom

            Spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym rodzi w sercu zawsze głęboki pokój. Jednakże najpierw musi być ze strony człowieka wysiłek poszukiwania Chrystusa, podobny do tego, jaki podjęły niewiasty, o których usłyszymy w dzisiejszym fragmencie Ewangelii. Słuchając zaś lekcji z Dziejów Apostolskich, widzimy, że do zdobycia pokoju serca potrzebne jest przyjęcie kerygmatu, czyli fundamentalnej prawdy wiary, i nawrócenie. Ten fakt od początku istnienia chrześcijaństwa dla przeciwników krzyża był prawdą bardzo niewygodną i trudną. Stąd też próbowano ją sfałszować, a nawet ośmieszyć.

            Jednak prawdziwe przyjęcie słowa Bożego uzdalnia do odważnego stawania po stronie prawdy.