Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego – komentarz do czytań

Dz 10,34a.37-43 – Świadectwo św. Piotra o zmartwychwstaniu
Kol 3,1-4 – Dążcie tam, gdzie jest Chrystus
J 20,1-9 – Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

Świadectwo  Apostoła  Piotra  o  zmartwychwstaniu,  które  usłyszymy   w  czytaniu z Dziejów Apostolskich, jest pierwszym przemówieniem skierowanym do pogan. Stąd też nie znajdziemy w nim żadnych cytatów biblijnych, gdyż dla pogan taka treść byłaby nieczytelna. Mamy zatem przykład pierwszej katechezy, która wykorzystuje późniejsze zasady inkulturacji. Nie umniejsza to jednak w żadnym stopniu przekazu najbardziej fundamentalnej prawdy chrześcijaństwa − zmartwychwstania Chrystusa, którego świadkiem był Święty Piotr.

Niech  dzisiejsza  liturgia  słowa  uzdolni  nas  do  odważnego  dawania świadectwa o tym fakcie, które będzie czytelne dla każdego człowieka.

Spowiedź święta w Wielkim Tygodniu

Okazja do spowiedzi świętej w Wielkim Tygodniu:
– w poniedziałek, wtorek i środę pół godziny przed Mszą Św.,
– w Wielki Czwartek od godz. 15.00 do 17.00,
– w Wielki Piątek i Sobotę: od 7.00 do 9.00 i od 15.00 do 17.00.

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej – komentarz do czytań

Iz 50,4-7 – Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, że nie doznam wstydu
Flp 2,6-11 – Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył
Łk 22,14-23,56 – Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa

Dzisiejsza liturgia słowa odsyła nas do najważniejszego wydarzenia w historii zbawienia, czyli męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Prorok Izajasz w swojej wizji ukazuje cierpiącego  i  posłusznego  Sługę  Jahwe,  którym  jest Jezus Chrystus. W poetycki sposób o męce Człowieka, który bezgranicznie zaufał Bogu, opowie psalm. Natomiast Święty Paweł przedstawi nam teologię i sens kenozy, czyli uniżenia się Syna Bożego. Wszystkie te treści  znajdą  swoje  wypełnienie  w  opisie  męki  Pańskiej,  którą  w tym roku usłyszymy w relacji Świętego Łukasza.

Z wielką uwagą wysłuchajmy słowa Bożego, dziękując i uwielbiając Boga za wielki dar miłości, która objawiła się w męce i śmierci Jezusa Chrystusa.

Rekolekcje Wielkopostne – szkolne

Wszystkich  Parafian  zachęcamy  do  uczestnictwa w Rekolekcjach Świętych. Dzieci najmłodsze i uczniów szkolnych do klasy IV włącznie zapraszamy od poniedziałku do środy na nauki rekolekcyjne o godz. 10.00, a klasy V, VI, VII i VIII oraz młodzież Gimnazjalną zapraszamy na nauki rekolekcyjne o godz. 13.00. Prosimy o zapoznanie się z programem rekolekcji.

V Niedziela Wielkiego Postu – komentarz do czytań

Iz 43,16-21 – Obietnica nowego wyzwolenia
Flp 3,8-14 – Upodabniając się do śmierci Chrystusa, dojdę do powstania z martwych
J 8,1-11 – Od tej chwili już nie grzesz

Proroctwo Izajasza, które za chwilę usłyszymy, bardzo wyraźnie odnosi się do dwóch wydarzeń z historii zbawienia – nawiązując do wyjścia Izraelitów z Egiptu, zapowiada wyzwolenie z grzechu, które dokonało się przez Chrystusa. O zbawieniu dotykającym  konkretnego człowieka powie nam dziś Ewangelia. Święty Jan pokaże nam, w jaki sposób działa Bóg w swej nieskończonej miłości. Trzeba jednak podjąć decyzję przyjścia  do  Chrystusa i niejako – jak zauważył to Święty Paweł Apostoł – zanurzenia się w  Jego  śmierci.  Nie  wahajmy   się   zwracać   się   do   Boga   ze   swoją   nędzą,  małością i grzesznością.

Słuchając uważnie słowa Bożego, przyjmijmy je z otwartymi i gorącymi sercami.

Ekstremalna Droga Krzyżowa

Zapraszamy do udziału w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej w Orzeszu! 

12 kwietnia 2019 o godzinie 19:30 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji  uczestników   Ekstremalnej    Drogi   Krzyżowej   w   naszym  kościele  Nawiedzenia  NMP w Orzeszu.
Po Mszy Świętej każdy z uczestników wyruszy na indywidualną nocną Drogę Krzyżową.
W tym roku dostępne są 3 trasy:

Można zarejestrowanie się na stronie: http://www.edk.org.pl/

Wszystkie ważne informacje znajdują się na oficjalnej stronie zapisów i na Facebooku.
Oficjalna strona EDK: www.edk.org.pl
Wydarzenie na Facebooku: www.facebook.com/ORZESZE.EDK