Ogłoszenia


Ogłoszenia duszpasterskie 27.11.2022

I NIEDZIELA  ADWENTU – NIEDZIELA TRZEŹWOŚCI

 

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, czas świętego i radosnego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia i na Paruzję Chrystusa przy końcu ludzkich dziejów. Nowy Rok liturgiczny, który zaczy­na­­my, to także nowy, kolejny etap naszej osobistej historii zbawienia. Mijają dni, miesiące, lata. Który to już adwent w naszym życiu? Czy jesteśmy ludźmi, którzy każdego dnia czujnie oczekują na rado­sne spotkanie z Panem?

Cieszymy się obecnością w rodzinnej parafii ks. misjonarza Piotra MICHALSKIEGO, który głosi do nas dzisiaj Słowo Boże, dzieląc się radością Kościoła w Papui Nowej Gwinei.    

Módlmy się w tym tygodniu szczególnie za mieszkańców ul. ULBRYCHA o potrzebne łaski i Boże Błogosła­wień­stwo, a także w intencji sprawiedliwego pokoju w Ukrainie oraz w intencji wszystkich ofiar tamtej zbrodni. Prośmy też Boga o trzeźwość naszego narodu.  

Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na spłatę nowego oświetlenia w naszym kościele. Bóg zapłać za każdy dar materialny.

 

 
 1. ZAPRASZAMY: dzisiaj na Maryjne Nieszpory Adwentowe o 16.00, po których msza popołudniowa. WIERZĘ W KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY – to temat nowego roku duszpasterskiego, który dziś rozpoczyna­my. Zachęcamy do odwiedzin naszej parafialnej strony internetowej, gdzie znajdziemy materiały do rodzinnego przeżywania tego szczególnego roku.
  Od jutra zapraszamy dzieci i dorosłych na RORATY – od poniedziałku do środy o 6.45 ; czwartek i piątek o 18.00.    
 2. KANCELARIA PARAFIALNA W TYM TYGODNIU: czynna w poniedziałek po RORATACH do 10.00 i od 15.00 do 17.00 oraz w czwartek do 10.00.
 3. WE WTOREK: o 16.30 katecheza dla dzieci wczesno komunijnych i ich rodziców.
 4. W TYM TYGODNIU PRZYPADAJĄ: I-CZWARTEK, I-PIĄTEK  I  I-SOBOTA
  W CZWARTEK: o 7.30 nabożeństwo o powołania i msza w tej intencji
  W PIĄTEK: wspomnienie bł. Ks. Jana Machy. O 8.00 msza do NSPJ z nabożeństwem przebłagalnym. Od 17.15 rachunek sumienia i spowiedź dla dzieci po I komunii i ich rodziców.  Kolekta I piątkowa przeznaczona będzie na cele charytatywne parafii. Grudniowe odwiedziny chorych odbędą się w piątek 16 grudnia.
  W SOBOTĘ: O godz. 8.00 msza ku czci Niepokalanego Serca Maryi z nabożeństwem. W czasie mszy o 18.00 modlić się będziemy za matki w stanie błogosławionym i oczekujące potomstwa po której udzielimy specjalnego błogosławieństwa tym mamom. Serdecznie ich zapraszamy na mszę św.
  OKAZJA  DO  SPOWIEDZI  - CODZIENIE 30 MINUT PRZED KAŻDĄ MSZĄ ŚW.
 5. W PRZYSZŁĄ II NIEDZIELĘ ADWENTU: na sumie o godz. 9.00 modlić się będziemy za wstawien­nictwem św. Barbary w intencji górników, emerytów i rencistów górniczych oraz ich rodzin. Prosimy górników o przybycie do kościoła w górniczych mundurach. Chcemy prosić św. Patronkę o po­myślność i bezpieczeństwo w codziennej trudnej i niebezpiecznej pracy.
  Kolekta niedzielna będzie przeznaczona na ogrzewanie kościoła i parafialnych budynków. Przed kościołem za tydzień będzie zbiórka na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.   
 6. SKŁADAMY PODZIĘKOWANIA: za wysprzątanie kościoła i za codzienne prace wokół naszej świątyni i przy budynkach parafialnych, oraz za przygotowanie adwentowego wieńca. BÓG ZAPŁAĆ za wszelkie składa­ne ofiary i ten na parafialne konto.
 7. W KANCELARII: można zamawiać intencje mszalne, które odprawi w naszym kościele ks. Piotr Michalski przez najbliższe 3 tygodnie do 18 grudnia. Można też zamawiać intencje na przyszły rok.
 8. DZISIAJ PO KAŻDEJ MSZY ORAZ W TYGODNIU W ZAKRYSTII I KANCELARII: możemy nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom (mała świeca w cenie 10 zł, duża świeca – 16 zł.) Do nabycia również poświęcone opłatki (w gotowych zestawach 3 duże i 2 małe opłatki).      
 9. TRWAJĄ ODWIEDZINY KOLĘDOWE: dziękujemy za wspólną modlitwę, duszpasterskie rozmowy i wszelką Waszą życzliwość. Adwentowy plan kolędy dostępny w gablotkach i parafialnej stronie internetowej.
 10. POLECAMY GOŚCIA NIEDZIEL­NEGO: warto m.in. przeczytać artykuł o tym, kto chce zakazać spowie­dzi dzieci ; o fizjoterapii w starszym wieku ; na czas adwentu przygotowany został – cykl rozważań w temacie Promieniowani Świętości. Do GN dołączony jest kalendarz – Polscy Święci. Do nabycia także Magnificat.

 

OTO PAN BÓG PRZYJDZIE, Z RZESZĄ ŚWIĘTYCH K’NAM PRZYBĘDZIE,

ŚWIATŁOŚĆ WIELKA W DZIEŃ ÓW BĘDZIE - ALLELUJA

 


Ogłoszenia duszpasterskie 20.11.2022

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WRZECHŚWIATA

 

Nasz Pan Jezus Chrystus zakrólował z krzyża jako jedyny władca, który bierze na siebie grzechy swych poddanych. Uwielbiajmy naszego Króla i przyjmijmy Jego władzę, bo Jego panowanie nigdy nie przeminie, a Jego Królestwo nie ulegnie zagładzie.

Módlmy się w tym tygodniu szczególnie za mieszkańców ul. TUWIMA o potrzebne łaski i Boże Błogosławieństwo.

Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby naszej Archidiecezji. Bóg zapłać za ofiary.

 

 
 1. ZAPRASZAMY: dzisiaj na Nieszpory Niedzielne o 16.00, gdzie odmówimy Akt poświęcenia rodziny lu­dzkiej Chrystusowi Królowi – w ten sposób możemy zyskać odpust zupełny, spełniając również przy tym zwykłe warunki odpustu. Msza św. popołudniowa dzisiaj o 16.30.
 2. KANCELARIA PARAFIALNA W TYM TYGODNIU: czynna w poniedziałek po mszy porannej do 10.00 i od 15.00 do 17.00. W czwartek kancelaria będzie NIECZYNNA.
 3. WE WTOREK: o godz. 18.00 odbędzie się Msza św. w intencji Liturgicznej Służby Ołtarza, z okazji wspomnienia św. Tarsycjusza. Do wspólnej modlitwy zapraszamy rodziców naszych , ministrantów i wszystkich parafian.
 4. W ŚRODĘ: swoje urodziny obchodzi s. katechetka Ilona. Zapraszamy dzieci i parafian do udziału w tej Mszy św.
 5. W CZWARTEK: o godz. 9.15 w naszym kościele sprawowana będzie Msza św. z okazji 45-lecia istnienia Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu. Przewodniczyć Jej będzie ks. Bp Marek Szkudło. Zapra­szamy Parafian do udziału w tej eucharystii.
 6. W PIĄTEK: o 16.00 spowiedź dla uczniów klas VII i Msza św. o 16.30 (klasy VII przygotowują liturgię). Do spowiedzi zapraszamy również te dzieci, które w listopadzie nie były jeszcze w spowiedzi.  
 7. W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ: rozpoczynamy już ADWENT. Ta I-sza niedziela obchodzona jest jako Niedziela Trzeźwości. Wiernych zachęcamy do abstynencji od napojów alkoholowych i złożenia świadectwa poprzez wpis do parafialnej Księgi Abstynencji wyłożonej na balaskach pod obrazem MB częstochowskiej. Zachęcamy też do przygotowania symboli adwentowych: wieńca, kalendarza i lampionów. Po każdej Mszy św. pobłogosławimy opłatki na stół wigilijny (będzie można je nabywać w zakrystii, kancelarii i w niedzielę po każdej mszy św.), będą też świece Caritas.
  O godz. 9.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji Pszczelarzy rejonu Orzesze oraz w intencji Kolejarzy i ich rodzin.
  Kolekta niedzielna będzie przeznaczona na spłatę nowego oświetlenia w kościele.  
 8. MSZE ŚW. RORATNIE DLA DZIECI: będą sprawowane od poniedziałku do środy o godz. 6.45 oraz w czwartek i piątek o godz. 18.00.
 9. SKŁADAMY PODZIĘKOWANIA: za wysprzątanie kościoła i za codzienne prace wokół naszej świątyni i przy budynkach parafialnych. BÓG ZAPŁAĆ za wszelkie składane ofiary na parafialne konto.
 10. OD SOBOTY: 26 listopada rozpoczynamy odwiedziny kolędowe w naszej parafii. ADWENTOWY PLAN KOLĘDY jest wywieszony w gablotkach i podany na parafialnej stronie internetowej.
 11. POLECAMY GOŚCIA NIEDZIEL­NEGO: warto m.in. przeczytać O Chrystusie Królu ; o niesłusznych oskarżeniach pod adresem JP II. Dla dzieci Mały Gość Niedzielny z przygotowaniem do tegorocznych Rorat. Do nabycia także Magnificat.
 12. OGŁOSZENIE SPOŁECZNE: W nocy ze środy 23 listopada od godziny 22.00 do czwartku 24 listopada do godz. 6.00 nastąpi ze względu na prace remontowe - wstrzymanie dostawy wody przy ulicy Wiosny Ludów. Ponadto w pozostałych rejonach takich, jak: Centrum, Bukowina, Huta Szkła, może dochodzić do chwilowych zakłóceń w dostawie wody.

 

 

PANOWANIE TWOJE TRWA NA WIEKI ALLELUJA,

WESELMY SIĘ I RADUJMY ALLELUJA, ALLELUJA

 

 


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryji w Orzeszu, siedziba: Orzesze, św.Wawrzyńca 2.