Ogłoszenia


Ogłoszenia duszpasterskie 17.11.2019

XXXIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA

 

 

Zbliża się nasze odkupienie. Nie przerażajmy się jednak wizją ostatecznego przyjścia naszego Zbawiciela. Powierzamy mu nasze życie, bo tylko w Bogu możemy odnaleźć pełne szczęście. Kiedy przyjdą trudności, Bóg nie pozostawi nas samych. Niech Msza Św. i ufna modlitwa pomagają nam w trwaniu przy Jezusie. Dzisiaj przeżywamy Światowy Dzień Ubogich. Pamiętajmy w modlitwie o  wszystkich potrzebujących. Również dzisiaj w naszej archidiecezji - dzień muzyki liturgicznej.

Powierzamy Panu Bogu intencje naszej parafii: modlimy się za chorych i cierpiących; ubogich i osamotnionych, prosimy o  powołania do służby Bożej. W tym tygodniu szczególną troską modlitewną otaczamy Parafian mieszka­jących przy ul. Kopernika.

Dzisiejsza kolekta specjalna przeznaczona jest na cele remontowe i inwestycyjne parafii. Bóg zapłać za ofiary.         

 

 1. Zapraszamy dzisiaj na Nieszpory Niedzielne o godz. 16.00. Msz św. popołudniowa o 16.30.   
 2. W czwartek zapraszamy dzieci na  Mszę św. szkolną o 16.30.
  Podczas tej Mszy św. modlić się będziemy w intencji chóru „Dzwon”, jak i naszych organistów, psałterzystów i scholki dziecięcej z okazji wspomnienia św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej.  
  O 19.00 – w Miejskim Ośrodku Kultury w ramach katechezy dorosłych - spotkanie z ks. Grzegorzem Strzelczykiem w temacie – Czym jest Kościół. Serdecznie wszystkich zapraszamy.    
 3. W przyszłą niedzielę Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – parafia katedralna przeżywa swój odpust.
  W naszej parafii o 9.00 na sumie zostanie odprawiona Msza św. ku czci Świętej Katarzyny w intencji kolejarzy, emerytów, rencistów oraz ich rodzin. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby archidiecezji.
 4. Zbliża się czas Adwentu. Już dzisiaj zapraszamy wszystkie dzieci na Msze św. RORATNIEod poniedziałku do piątku o 6.45. W czwartek roraty o 16.30. Tegoroczne roraty będziemy przeżywać z kardynałem Stefanem Wyszyńskim, który w przyszłym roku będzie beatyfikowany. Na stronie internetowej Małego Gościa Niedzielnego dzieci mogą zapoznać się z piosenką o Roratach pt: Czekam. Zachęcamy wszystkich do udziału.
 5. Adwent to także czas odwiedzin duszpasterskich. Plan całej kolędy wywieszony jest w gablotce, podany również na parafialnej stronie internetowej. Tradycyjnie prosimy parafian, aby przywieźć i odwieźć kapłana i ministrantów z kolędy – prosimy taką informację przekazać do kancelarii parafialnej. Dobrowolne ofiary kolędowe składane z okazji kolędy - będą przeznaczone na cele remontowe budynków parafialnych i spraw bieżących naszego kościoła. Odwiedziny kolędowe rozpoczynamy w tym roku od soboty 23 listopada.        
 6. Zapraszamy Parafian i wszystkich chętnych do udziału w lipcowej pielgrzymce do Fatimy. Szczegóły pielgrzymki w gablotce, jak i na parafialnej stronie internetowej. Informujemy też parafian, że pobłogosławienie i zainstalowanie nowej figury MB w naszej grocie, nastąpi 13 maja przyszłego roku, podczas uroczystej Mszy Św. o godz. 18.00 rozpoczynającej nabożeństwa fatimskie. Dziękujemy wszystkim, którzy codziennie modlą się przy grocie jak również troszczą się o porządek w tym miejscu.
 7. W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna tylko w czwartek i piątek po mszy św. porannej do godziny 10.00.
 8. Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszelką troskę o kościół - dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Słowa podziękowań kierujemy w stronę Pań sprzątających nasz kościół, jak również dla Panów za ogrom wykonanych prac w minionym tygodniu przy budynkach parafialnych. Bóg zapłać.
 9. Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego. Przeczytamy w najnowszym numerze: wywiad z Abby Johnson, która pracowała  w klinice aborcyjnej, a teraz jest działaczką pro-life - na podstawie jej doświadczeń zrealizowano film: „Nieplanowane”; polecamy też ciekawy artykuł o tym, dlaczego Anioł Stróż nie ochronił O. Pio i refleksja o orędziu papieża na Światowy Dzień Ubogich. Do nabycia także „Magnificat”. Wiernych prosimy o przedłużenie lub zaprenumerowanie „Gościa Niedzielnego” na rok 2020.  

 

Wszystkim życzymy Błogosławionej Niedzieli

 

 


Ogłoszenia duszpasterskie 10.11.2019

XXXII  NIEDZIELA  ZWYKŁA

 

 

Listopad przypomina nam o śmierci. Bóg jednak przez swego Syna obwieszcza wszystkim życie wieczne i zmartwychwstanie umarłych. Przychodzimy na Eucharystię, by przyjąć dar życia, by także zyskać nadzieję zmartwychwstania.

Dziś przeżywamy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Pamiętajmy w modlitwach o braciach i siostrach prześladowanych za wiarę.

 

Modlimy się też we wszystkich intencjach naszej parafii: powierzamy chorych i cierpiących; powołania do służby Bożej. W tym tygodniu szczególną troską modlitewną otaczamy Parafian mieszka­jących przy ul. Kominiarskiej.

Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na spłatę wykonanych w minionym tygodniu inwestycji i  prac w naszym kościele przy montażu wkładu kominowego. Bóg zapłać za złożone ofiary.

Przed kościołem zbiórka na Fundację Papieską Pomoc Kościołowi w Potrzebie.        

 

 1. Zapraszamy dzisiaj na Nieszpory Niedzielne o godz. 16.00.  
 2. Jutro w poniedziałek obchodzimy Święto Niepodległości. Zapraszamy wiernych, dzieci i młodzież, poczty sztandarowe do udziału w uroczystej Mszy św. w intencji Ojczyzny o godz.10.00.  Kancelaria  parafialna w tym dniu nieczynna  
 3. W czwartek Msza szkolna o 16.30, podczas której poświęcimy dzieciom przygotowującym się do komunii św. Skarbce. Po Mszy św. w kościele - katecheza dla rodziców dzieci komunijnych.
 4. W piątek po Mszy porannej odmówimy wspólnie Koronkę Do Miłosierdzia Bożego, a wieczorem zapraszamy na Wieczór Uwielbienia, który rozpoczniemy Mszą św. o godz. 18.00.   
 5. W przyszłą niedzielę o godz. 16.30 Msza św. w intencji Liturgicznej Służby Ołtarza, Opiekuna i rodziców ministrantów z racji wspomnienia
  św. Tarsycjusza. Podczas Mszy św. zostaną włączeni do grona ministrantów nowi kandydaci.  
  Kolekta specjalna przeznaczona będzie na cele inwestycyjne i remontowe parafii.
 6. Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach katechezy dorosłych w temacie: Czym jest Kościół, które odbędzie się w czwartek 21 listopada o 19.00
  w MCK-u – poprowadzi je ks. dr Grzegorz Strzelczyk.
 7. Posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej odbędzie się w czwartek 28 listopada po Mszy Św. szkolnej.   
 8. Bóg zapłać Wam Drodzy Parafianie za wszelką życzliwość i troskę o kościół: za wszelkie ofiary te niedzielne, indywidualne, jak również przekazywane na konto parafii. W miniony czwartek został zainstalowany wkład kominowy. Możemy więc cieszyć przede wszystkim bezpieczeństwem. Bóg zapłać Panom, którzy w tym czasie ofiarnie wykonywali szereg fizycznych prac w kotłowni.       
 9. Dziękujemy grupie naszych Pań za wysprzątanie i przygotowanie kościoła do niedzielnej Eucharystii, a także naszym Panom za codzienne prace przy kościele i budynkach parafialnych.
 10. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: szczególnie Gościa Niedzielnego. W najnowszym numerze przeczytamy: o pokoleniach Niepodległej, czyli ludziach którym zawdzięczamy niepodległość i konkretny kształt naszej Ojczyzny; ponadto ciekawy artykuł o mało znanym w Polsce świętym Jozafacie Kuncewiczu, jak również refleksja o współczesnych męczennikach, czyli chrześcijanach cierpiących za wiarę w Chrystusa. Zapraszamy też Parafian do stałej prenumeraty Gościa Niedzielnego – więcej informacji na ten temat w kancelarii parafialnej.   

 

PARAFIANOM  I  GOŚCIOM 

ŻYCZYMY  BŁOGOSŁAWIONEJ  NIEDZIELI

 


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryji w Orzeszu, siedziba: Orzesze, św.Wawrzyńca 2.