Ogłoszenia duszpasterskie 15-09-2019
XXIV Niedziela ZwykłaJesteśmy grzesznikami, ale to nas nie przekreśla w oczach Boga. Przyznajemy przed Stwórcą, że jesteśmy słabi, że zawiedliśmy. Odrzućmy grzech i przyjmijmy przebaczenie    kochającego    Ojca    w    niebie.  W   dzisiejszej   Ewangelii   usłyszymy o  radości,  która  jest  konsekwencją  nawrócenia.  Niech  ona  będzie również naszym  udziałem.

Dzisiaj  Światowy  Dzień  Środków  Społecznego  Przekazu.  Pamiętamy  w  modlitwie o  wszystkich odpowiedzialnych za przekazywanie informacji.
W    cotygodniowej   modlitwie   pamiętamy   o   całej   parafii,   o   wszystkich   jej   mieszkańcach i  rodzinach, by panowała w nich zgoda, miłość i radość życia, a w nadchodzącym tygodniu naszą modlitwą wspieramy Parafian mieszkających przy ulicy DOLNEJ.
Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszego kościoła. Bóg zapłać za każdy dar materialny.


Zapraszamy dzisiaj na Nieszpory o 16.00, a Msza św. popołudniowa o godz. 16.30.

W środę na godz. 12.00 zapraszamy Parafian na uroczystości związane z 80. tą rocznicą rozstrzelania  mieszkańców  Orzesza  na  Pasternioku. Zaproszenie kierują do nas Burmistrz Miasta i Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1. Chciejmy we wspólnej modlitwie polecać Bogu tych, którzy tam oddali swoje życie.
O 17.00 w salkach domu katechetycznego – katecheza dla rodziców i dzieci wczesno-komunijnych.
O godz. 18.00 zapraszamy naszą młodzież na Mszę św. z okazji Święta św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży.

W czwartek wszystkie dzieci, szczególnie przygotowujące się do wczesnej i I komunii św. zapraszamy na Mszę św. szkolną na 16.30. Próba scholii o 15.45 w salkach.

W piątek oddajemy cześć Bożemu Miłosierdziu, po mszy porannej wspólnie odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia, a wieczorem zapraszamy wszystkich na Wieczór Uwielbienia, który rozpocznie się Mszą św. o godz. 18.00.

W sobotę młodzież naszej parafii, która w czerwcu przyjęła sakrament bierzmowania pielgrzymuje do katowickiej katedry na święto bierzmowanych.

W przyszłą niedzielę swoje urodziny obchodzi ks. Prałat Stanisław Puchała. Zapraszamy wszystkich parafian do wspólnej modlitwy za solenizanta na sumie o godz. 9.00. Kolekta będzie przeznaczona na budujący się kościół w Mikołowie-Kamionce.

Przypominamy kandydatom do bierzmowania, że do końca września można składać deklaracje przystąpienia do tego sakramentu.

Rodziców dzieci wczesno i pierwszo-komunijnych, którzy pragną w przyszłym roku posłać swoje dzieci do komunii św. zapraszamy do kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania na spotkanie z duszpasterzem, które będzie potwierdzeniem chęci przygotowania swojego dziecka do tego sakramentu.

Prosimy przedstawicieli Róż Różańcowych, by do końca tego tygodnia dostarczyli do kancelarii uaktualnione listy swoich grup modlitewnych.

W dniach od 4 do 6 października odbędą się w Bystrej rekolekcje dla samorządowców pod hasłem „Eucharystia daje życie”. Szczegółowe informacje w naszej gablotce przy kościele.

W sobotę 5 października odbędzie się pielgrzymka nauczycieli, wychowawców i katechetów, pracowników oświaty do Sanktuarium w Piekarach Śl. Więcej informacji na plakacie w gablotce przy kościele.

W środę 9 października pragniemy pielgrzymować do sanktuariów maryjnych Podhala: Ludźmierza,  Bachledówki i  Krzeptówek.  Zapisy  w  kancelarii   parafialnej.   Koszt  wyjazdu  70 zł z ubezpieczeniem. Wyjazd z Orzesza punktualnie o godz. 6.00, a przyjazd ok 23.00.

Oddział ZUS w Rybniku organizuje dyżury, podczas których będzie można poznać szczegółowe informacje   na   temat   świadczenia   500+   dla   osób   niezdolnych   do  samodzielnej  egzystencji i wymagających opieki drugiej osoby. Więcej informacji w gablotce przed kościołem.

Dziękujemy wszystkim za troskę o Dom Boży i sprawy duchowe: za prowadzone codziennie  modlitwy,  wszystkim  czcicielom  MB  Fatimskiej  za  udział  w  nabożeństwie,  Paniom i Panom za dbałość o czystość kościoła i całego obejścia. Było w minionym tygodniu wiele tych prac. Wszystkim składam serdeczne podziękowanie.

Polecamy  lekturę  Gościa  Niedzielnego,  gdzie  przeczytamy  między  innymi: wspomnienie o niedawno zmarłym naszym parafianinie - ks. Bernardzie Macioniu ; ponadto : Dlaczego krzyż – znak męki Chrystusa jest tak bardzo atakowany; jak doszło do znalezienia relikwii Krzyża Świętego oraz bardzo interesujący artykuł dla rodziców: jak reagować, kiedy dzieci dokonują złych życiowych wyborów.

PARAFIANOM I GOŚCIOM - ŻYCZYMY  BŁOGOSŁAWIONEJ  NIEDZIELI  I  CAŁEGO  ROZPOCZYNĄJĄCEGO  SIĘ  TYGODNIA.