Ogłoszenia duszpasterskie 14-07-2019
XV Niedziela ZwykłaGromadzimy się na niedzielnej Eucharystii, która jest ucztą i szkołą miłości. Pragniemy we wspólnocie Kościoła wyznać naszą wiarę i umocnić miłość do Boga, którego mamy kochać „całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. Otwierając swoje serca i umysły na Boga, dostępujemy daru dostrzegania wokół nas naszych bliźnich tj. obrazu ewangelicznego samarytanina. Chrystus kieruje do każdego z nas krótkie, ale bardzo jasne wezwanie: „Idź, i ty czyń podobnie” (Łk 10, 37).

  1. Kolektę dzisiejszą ofiarujemy na potrzeby naszego kościoła. Bóg zapłać za każdą ofiarę.
  2. Dziś Msza Św. popołudniowa o godz. 16.30.
  3. Wiernych zapraszamy w czasie wakacji na Mszę Świętą w tygodniu o godz. 8.00 rano.
  4. Czcicielom Matki Boskiej Fatimskiej dziękujemy za obecność na nabożeństwie w minioną sobotę, za modlitwę i za miłość do Maryi naszej Matki.
  5. We  wtorek  przeżywamy  wspomnienie  Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Podczas Mszy  Świętej  o  godz.  8.00  poświecimy  Szkaplerze.   Wiernych  zapraszamy  na  Mszę  Świętą i  o  przyniesienie  Szkaplerzy  do  poświęcenia.
  6. 25 lipca wspominamy w liturgii św. Krzysztofa patrona kierowców. W przyszłą niedzielę po każdej Mszy Świętej pobłogosławimy samochody i kierowców na parkingach przed kościołem.
  7. W przyszłą niedzielę będziemy gościli ojca Normana Samsela, franciszkanina, posługującego na misjach w Republice Środkowej Afryki w miejscowości Boali. Nasza Parafia wsparła jego działalność podczas grudniowej akcji „Woreczek ryżu”. Kolektę przeznaczymy na potrzeby naszego kościoła oraz na potrzeby misyjne Kościoła w Republice Środkowej Afryki.
  8. Zachęcamy do nabycia „Gościa Niedzielnego” oraz naszej gazetki „Magnificat”.
  9. Nasza Parafia organizuje wyjazd autokarem na Pielgrzymkę Kobiet i Dziewcząt do Matki Bożej Piekarskiej w dniu 18 sierpnia. Koszt 20 zł, zapisy w zakrystii.
  10. Wszystkim życzymy dobrego, radosnego i Bożego wypoczynku.

„Nauczycielu, co mam czynić,
aby osiągnąć życie wieczne”. (Łk 10)