Odwiedziny duszpasterskie – Kolęda 2017/2018

01-12-2017 – piątek – godz. 14.00
I. ul. Kwiatowa 9 – klatki – D,C,B,A
II. ul. Kwiatowa 7 – klatki – A,B,C,D

02-12-2017 – sobota – godz. 13.00
I. ul. Kwiatowa 3 – klatki – D,C,B,A
II. ul. Kwiatowa 5 – klatki – A,B,C,D

03-12-2017 – niedziela – godz. 13.00
II. ul. Kwiatowa 4, Kwiatowa 2 klatki – B i A i ul. Kwiatowa 3 – klatki F, E


08-12-2017 – piątek – godz. 14.00
I. ul. Wiosny Ludów od wiatraka i ul Waryńskiego 30 – 25

09-12-2017 – sobota – godz. 13.00
I. ul. Waryńskiego od nr 23 – 8

10-12-2017 – niedziela – godz. 13.00
I. ul. Waryńskiego 7 – 1, ul. Mikołowska 103 – 109 i ul. Chopina
II. ul. Wiosny Ludów od lasu od nr 19 – 9 B


15-12-2017 – piątek – godz. 14.00
I. ul. Mikołowska prawa strona od przejazdu kolejowego – Rynek – optyk i ul. Rybnicka
do przejazdu kolejowego
II. ul. Wiosny Ludów 10 B i ul. Matejki, ul. Wiosny Ludów od 1A do nr 7, 7 A i 8
i ul. Św. Wawrzyńca do kościoła

16-12-2017 – sobota – godz. 13.00
II. ul. Mikołowska dom nr 10 C i bloki 12 i 14

17-12-2017 – niedziela – godz. 13.00
I. ul. Kopernika od nr 18 – 5, ul. Jasna 12 – 4, ul. Kopernika 6 – 1 i ul. Bukowina 1 – 17
II. ul. Środkowa nr 27 – 4, ul. Dolna – nr 1 do 6 i 30, 35 i 36 i ul. Górna 10 – 1


27-12-2017 – środa– godz. 14.00
I. ul. Pszczela – cała, ul. Kolorowa, ul. K. Miarki, ul. Wieniawskiego i ul. Rybnicka 24, 27, 21, 19
II. ul. Ligonia 14 – 1, ul. Trójkątna i ul. Mała
III. ul. Kwiatowa 1 i ul. Mikołowska od sklepu motoryzacyjnego do Rynku

28-12-2017 – czwartek – godz. 14.00
I. ul. Rybnicka 43 – 35, ul. Prosta 1 – 16 i ul. Fitelberga 22 -1
II. ul. Rybnicka jedna strona z Krzyżem od ulicy Lompy, ul. Dąbrowskiego i ul. Moniuszki
III. ul. Rynek 5 – 3 i Rynek 4 od nr 18 – 1

29-12-2017 – piątek – godz. 14.00
I. ul. Stalmacha i ul. Rybnicka 101 – 63 ( strona dróżnika )
II. ul. Rybnicka jedna strona do myta nr 112 – 54
III. ul. Gliwicka 6 A – 1 i ul. Jasna 3- Państwo Dyka, Rynek jedna strona
i ul. Św. Wawrzyńca do nr 17 do leśniczówki

30-12-2017 – sobota – godz. 13.00
I. ul. Żorska od Myta – jedna strona nr nieparzyste do nr 53
II. ul. Rybnicka na pograniczu z Zawadą 114 D – 128 i 135 A – 103


02-01-2018 – wtorek – godz. 14.00
I. ul. Powstańców od nr 5 i ul. Traugutta do przejazdu kolejowego
II. ul. Żorska nr 16 A – 4 i ulice: Kominiarska, Ogródki i Łukaszewicza
III. ul. Rybnicka od nr 2 – 52 A – jedna strona od Rynku ze sklepem rzeźniczym

03-01-2018 – środa – godz. 14.00
I.
ul. Traugutta od nr 40 – 19 do ul. Jaśkowickiej
II. ul. Żorska 30, i 28, ul. Mielęckiego, ul. Tuwima, ul. Żorska 26 – 22, ul. Reymonta,
ul. Brzechwy i ul. Żorska 20 – 18
III. ul. Jaśkowicka od nr 12 – 19 i ul. G. Ziętka

04-01-2018 – czwartek – godz. 14.00
I. ul. Jaśkowicka 3 – 1 i od Szpitala – ul. Gliwicka od nr 20 -31 A i ul. Dworcowa
II. ul. Żorska nr 54 – 32 i ulice: Żeromskiego, Międzydomowa i Bzów
III. ul. Szafrańca od nr 5 -2 i ul. Jaśkowiaka od nr 11 b – 4 B

05-01-2018 – piątek – godz. 14.00
I. ul. Pocztowa 13 – 1 i ul. Gliwicka 42 – 33
II. ul. Podgórska od granic Jaśkowic i ul. Traugutta 57 – 41

07-01-2018 – niedziela – godz. 13.00
I. ul. Pawlicy i ul. Jaśkowicka od nr 36 – 28 G
II. ul. Powstańców od nr 7 – 27

08-01-2018 – poniedziałek – godz. 14.00
I. ul. Pocztowa od nr 4 – 36
II. ul. Jaśkowicka od nr 20 – 27 B

09-01-2018 – wtorek – godz. 14.00
I. ul. Gliwicka blok 65 B i ul. Ulbrycha od 1 – 14 i ul. Leśna od 1 – 3
II. ul. Szymały, ul. Gliwicka blok 65 A i ul. Gliwicka od 64 – 54

10-01-2018 – środa – godz. 14.00
I. ul. Szklarska od 6 – 3 i ul. Gliwicka od 52 do ul. Pocztowej
II. ul. Gliwicka 19 – 7

11-01-2018 – czwartek – godz. 14.00
I. ul. Skośna od nr 1 do 29
II. ul. Szklarska – bloki 9 i 7

12-01-2018 – piątek– godz. 14.00
I. ul. Zwycięstwa, ul. Radosna i ul. Miła w dół
II. ul. Rynek dom nr 18 i Rynek 10 klatki E i D

13-01-2018 – sobota– godz. 13.00
I. ul. Rynek 2 A klatki A, B, C
II. ul. Rynek 10 klatki C, B, A

14-01-2018 – niedziela – godz. 13.00
I. ul. Słoneczna od ul. Miłej do ul. Zwycięstwa
II. ul. Rynek 11 klatki B i A


21-01-2018 – niedziela – godz. 13.00
Kolęda dodatkowa według zgłoszeń w kancelarii parafialnej