O kościele i parafii

Na początku 1906 roku utworzono w Orzeszu kurację.
Powstała ona z części parafii Wielkie Dębieńsko i części parafii Woszczyce.
W roku 1912 podniesiono ją do rangi samodzielnej parafii.
Kuratusem oraz pierwszym proboszczem parafii był ks. Józef Kulig.
Problemem orzeskiej parafii była mała pojemność kościoła pw. św. Wawrzyńca.
Nowy kościół pw. Nawiedzenia NMP wybudowano w latach 1926-1930.
Poświęcenia dokonał 14 grudnia 1930 roku ks. Aleksander Skowroński.
Kościół został konsekrowany 7 maja 1960 roku.
Wystrój kościoła jest dziełem Edmunda Czarneckiego i Karola Gierlotki.
Pierwotnie parafia należała do dekanatu dębieńskiego,
który w 1985 roku został przekształcony w dekanat Orzeski.

Źródło: WIKIPEDIA-WOLNA ENCYKLOPEDIA