Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego – komentarz do czytań

Dz 10,34a.37-43 – Świadectwo św. Piotra o zmartwychwstaniu
Kol 3,1-4 – Dążcie tam, gdzie jest Chrystus
J 20,1-9 – Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

Świadectwo  Apostoła  Piotra  o  zmartwychwstaniu,  które  usłyszymy   w  czytaniu z Dziejów Apostolskich, jest pierwszym przemówieniem skierowanym do pogan. Stąd też nie znajdziemy w nim żadnych cytatów biblijnych, gdyż dla pogan taka treść byłaby nieczytelna. Mamy zatem przykład pierwszej katechezy, która wykorzystuje późniejsze zasady inkulturacji. Nie umniejsza to jednak w żadnym stopniu przekazu najbardziej fundamentalnej prawdy chrześcijaństwa − zmartwychwstania Chrystusa, którego świadkiem był Święty Piotr.

Niech  dzisiejsza  liturgia  słowa  uzdolni  nas  do  odważnego  dawania świadectwa o tym fakcie, które będzie czytelne dla każdego człowieka.