Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego
– komentarz do czytań

Dz 10,34a.37-43 – Świadectwo św. Piotra o zmartwychwstaniu
Kol 3,1-4 – Dążcie tam, gdzie jest Chrystus
J 20,1-9 – Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

            Doświadczenie pustego grobu było dla Apostołów wielkim przeżyciem i jakby zrodzeniem  na  nowo  wiary w  ich  życiu.  Świadczą  o  tym  lakoniczne   słowa   św.   Jana z dzisiejszej Ewangelii, który napisał o sobie, że „ujrzał i uwierzył”. Doświadczenie zmartwychwstania na tyle wzmocniło wiarę św. Piotra, że bez żadnej obawy, o czym usłyszymy  w  Dziejach  Apostolskich,  stanął  w  domu  rzymskiego   setnika   Korneliusza w  Cezarei  i  wygłosił jedną z pierwszych swoich katechez. My też, na wzór Apostołów Jana i Piotra, biegnących do pustego grobu, powinniśmy ujrzeć i uwierzyć. Co więcej, jak powie z kolei św. Paweł, powinniśmy „dążyć do tego, co w górze”, czyli być świadkami Chrystusa.

            Niech słowo Boże wzmocni w nas żywą wiarę.