Niedziela Palmowa Męki Pańskiej – komentarz do czytań

Iz 50,4-7 – Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, że nie doznam wstydu
Flp 2,6-11 – Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył
Łk 22,14-23,56 – Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa

Dzisiejsza liturgia słowa odsyła nas do najważniejszego wydarzenia w historii zbawienia, czyli męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Prorok Izajasz w swojej wizji ukazuje cierpiącego  i  posłusznego  Sługę  Jahwe,  którym  jest Jezus Chrystus. W poetycki sposób o męce Człowieka, który bezgranicznie zaufał Bogu, opowie psalm. Natomiast Święty Paweł przedstawi nam teologię i sens kenozy, czyli uniżenia się Syna Bożego. Wszystkie te treści  znajdą  swoje  wypełnienie  w  opisie  męki  Pańskiej,  którą  w tym roku usłyszymy w relacji Świętego Łukasza.

Z wielką uwagą wysłuchajmy słowa Bożego, dziękując i uwielbiając Boga za wielki dar miłości, która objawiła się w męce i śmierci Jezusa Chrystusa.